Rejäl höjning av prisbasbeloppet 2024

Nytt prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp från 1 januari 2024.

Regeringen har fastställt det nya prisbasbeloppet för 2024. Höjningen med 9,14 procent är den största på närmare 40 år. Det här är det nya prisbasbeloppet.

Från och med 1 januari 2024 är det nya prisbasbeloppet 57 300 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet är 58 500 kronor.

Nivån på 2024 års prisbasbelopp höjs med 4 800 kronor jämfört med 2023 års nivå på 52 500 kronor. Det är en ökning med 9, 14 procent, en höjning som slår förra årets rekordökning på 8,7 procent.

Om prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen i samhället. Det baseras på inflationen mellan juni 2022 och juni 2023 och följer konsumentprisindex. Varje år räknar SCB ut prisbasbeloppet på uppdrag av regeringen, som sedan fastställer SCB:s förslag.

Prisbasbelopp är referens för olika finansiella gränser och tak. Det används bland annat inom skattesystemet och socialförsäkringen och är ofta grunden för beräkning av bidrag och ersättningar. Det är även ofta vanligt i beräkning av intäkter, förmåner och avgifter.

Förhöjt prisbasbelopp

Ett förhöjt prisbasbelopp används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng. Beräkningen av det görs på samma sätt som prisbasbeloppet, men med ett högre bastal.

Det förhöjda prisbasbeloppet ökar med 5000 kronor från 2023 års belopp till 58 500 kronor 2024.