Kunskapsresa till kooperationens vagga – nominera dina anställda

Nominera senast den 1 mars 2024

Fremia och Handelsanställdas förbund anordnar gemensamt en kunskapsresa om kooperationens ursprung. Nominera dina medarbetare att följa med på en resa om gemenskap, utvecklingsmöjligheter och om kooperationens grunder och framtid.

I England har kooperationen en lång och stark historia. Ge dina anställda chansen att under hösten 2024 åka till Manchester och Rochdale, platsen där allt en gång började. Fremia och Handelsanställdas förbund anordnar en studieresa för 12 personer som brinner för och vill stärka den kooperativa idén.

Har du medarbetare som visar intresse för den kooperativa tanken och utför ett förtjänstfullt arbete? Nominera dina kandidater till uttagningen för resan till kooperationens vagga. De som får åka kommer sedan hem med värdefull kunskap om kraften i det kooperativa företagandet.

Resan gav mersmak för kooperation. Jag känner en förstärkt motivation och känner verkligen för att gå ”All-in” för att förstärka vår position och relation till medlemmarna.

Iris Celiku, deltagare i Kunskapsresan 2019.

Praktisk information

Program: Under resan ges en introduktion till den svenska kooperationen. Genom besöket i Rochdale får deltagarna ta del av kooperationens historia och dess grunder. Väl tillbaka i Manchester får deltagarna sedan möta olika kooperativa aktörer och ta del av hur den engelska kooperationen utvecklats.

➜ Preliminärt program, uppdateras löpande.

När: Kunskapsresan genomförs den 15-17 oktober 2024. Redan i slutet av februari meddelas vilka som valts ut att delta i resan.

Ingår i resan: Flyg, transfer, boende, luncher och middagar samt studiebesök. 

Ingår inte i resan: Lön betalas av arbetsgivaren. Eventuell övertidsersättning eller traktamente ingår inte. Inte heller annan typ av ersättning eller kostnad för speciella önskemål.

Vem kan nomineras: Anställd inom Fremia-Handels butiks-, stormarknads-, lager- eller tjänstemannaavtal kan nomineras.

Nominering

Nomineringen görs via e-post till kompetensstiftelsen@fremia.se senast den 1 mars 2024.

I mejlet ska följande framgå:

  • Den nominerades för- och efternamn samt kontaktuppgifter (mejladress och telefonnummer).
  • En motivering till nomnieringen från den nomnierades chef.
  • En beskrivning från den nominerade om varför hen har intressse av att veta mer om kooperation.

Den som nomineras ska uppfylla följande krav:

  • Ha giltigt pass från ett EU-land, Norge, Schweiz, Island eller Liechtenstein.
  • Ha varit anställd inom kooperativ handel under minst två år.
  • Ha visat intresse för kooperation.
  • Ha utfört förtjänstfullt arbete.
  • Ha goda kunskaper i engelska.

Efter genomförd resa ska den nominerade kunna vara ambassadör och sprida kunskap om vad hen har lärt sig. Hen ska också redovisa till stiftelsen hur kunskapen om kooperation har spridits vidare.

Relaterad information

Skriv ut pdf:en med information om att ansöka till Kunskapsresan. Sätt upp den på anslagstavlan, i fikarummet eller dela ut den till dina medarbetare.

Relaterat innehåll