Helena Lindstedt axlar den nya rollen som stabschef

Fremia växer och välkomnar Helena Lindstedt i den nya rollen som stabschef. Med en bakgrund inom förlagsbranschen blir hennes fokus på Fremia att leda interna funktioner och samordna utvecklingen av verktyg, processer och strukturer.

Välkommen Helena, hur kom det sig att du sökte dig till Fremia?

 För att uppdraget som stabschef innehöll allt det jag tycker är roligt och spännande att jobba med, beskrivningen av vad Fremia sökte tickade alla mina boxar! Jag lockades också av att rollen är nyinrättad i en framåtlutad organisation. Fremias engagemang, värderingar och medlemmar linjerar med frågor som engagerar mig.

Helena berättar att arbetsrätt och arbetsgivarfrågor alltid har intresserat henne, särskilt i sina tidigare HR-roller.

– Det känns otroligt lyxigt att numera få vara omgiven av dessa frågor till vardags.

Var kommer du senast ifrån?

 Allra senast kommer jag från Stiftelsen Natur & Kultur, där jag var HR-chef. Dessförinnan var jag utvecklingschef på Norstedts Förlagsgrupp. Efter att ha jobbat i förlagsbranschen i 17 år är branschbytet väldigt utvecklande, även om det till en början kändes läskigt.

Vad innebär din roll som stabschef?

 Som stabschef ansvarar jag för våra interna funktioner såsom HR, IT, kontor, ekonomi och administration. Jag arbetar också övergripande med att samordna utvecklingen av våra verktyg, processer och strukturer. Fremia är mitt uppe i en intensiv utvecklingsfas, vi växer och mycket händer samtidigt.

Hur skulle du beskriva Fremia som arbetsplats?

 Det är en otroligt varm och välkomnande arbetsplats. Kollegorna är generösa med att dela kunskap. Engagemanget är högt och den gemensamma kompetensen är både bred och gedigen.