"Fremia redo att ta nytta till nya nivåer"

Intervju med Fremias vd Petter Skogar till årets verksamhetsberättelse

Petter Skogar, vd:

"Vi har rätt personer på rätt platser, det gör att jag sover gott om natten"

Fremias andra verksamhetsår blev händelserikt, i den vidare omvärlden, på arbetsmarknaden och internt. Kriget mot Ukraina med alla följdeffekter är hela tiden närvarande. Den nya las-överenskommelsen och omställningsavtalen påverkar partsvärlden på ett fundamentalt sätt. Politiken ger nya förutsättningar och ökar behovet av en samlande kraft för vår sektor.

Året har präglats av Rysslands avskyvärda anfallskrig mot Ukraina. Det påverkar hela samhället på så många sätt. Det påverkar hur vi människor mår och hur vi ser på samhällsutvecklingen. Det gäller givetvis även oss inom Fremia och våra medlemmar. Många medlemmar påverkas dessutom på ett mycket direkt sätt. En del är på plats för att hjälpa i Ukraina, andra är inblandande i flyktingmottagandet här i Sverige.

– I första hand går såklart tankarna till Ukrainas folk. Det de upplever nu ska ingen behöva uppleva. Jag funderar också mycket på hur världen kommer att se ut om några år. Samtidigt är jag gladare än någonsin för mitt jobbsammanhang. Att få gå till jobbet varje dag och arbeta nära alla våra fantastiska medlemmar, som på olika sätt är bärande för att stöd når utsatta medmänniskor och en ryggrad i samhällets hantering av kriser och katastrofer, är verkligen en ynnest i en annars på många sätt mörk tid, säger Petter Skogar, vd för Fremia.

Att vi gick direkt från en pandemi, till Rysslands invasion av Ukraina med efterföljande energi- och inflationskris, gjorde situationen extra utmanande. Hela samhällsekonomin påverkas, med omvälvande konsekvenser för såväl medborgare som företag och organisationer. Detta faktum har styrt en hel del av Fremias påverkansarbete under 2022, och det påverkar den avtalsrörelse som inleddes i slutet av året.

Från liten till stor

Att stämman förra året beslutade om en ny avgiftsstruktur är en förutsättning för att Fremia ska kunna fortsätta utvecklas, inom arbetsgivarservice, intressepolitik och kommunikation. Samtidigt är vi mitt uppe i en intensiv digitaliseringsresa. Petter menar att alla de här områdena hänger ihop.

– Vi har gått från liten till stor och det kräver resurser och utveckling på flera håll samtidigt. Vi har stärkt upp vår förhandlings- och rådgivningsorganisation. Vi är mer aktiva i vårt påverkans- och opinionsarbete. Vi tar kontinuerligt fram nya sätt att kommunicera, både till våra medlemmar och i ett bredare externt perspektiv.

En viktig utgångspunkt för Fremia är att arbetsgivarfrågor och intressepolitik hänger ihop.

– Det handlar om en utveckling som ska ge de bästa möjliga förutsättningarna för våra medlemmar att verka, växa och utvecklas, konstaterar Petter.

Riggade för avtalsrörelse

På arbetsgivarsidan har 2022 handlat mycket om att förhandla fram bra och konkurrenskraftiga omställningsavtal i kölvattnet av den nya las-överenskommelsen.

– Jag är stolt över att vi lyckades få till så bra avtal. Det landade i bra lösningar för alla våra medlemmar och deras anställda, även om det var lite tungrott emellanåt. Under andra halvan av året började vi förbereda oss för avtalsrörelsen. Vi ligger bra till, vi har riggat organisationen väl för en mer utmanande avtalsrörelse än på länge. Vi har rätt personer på rätt platser. Det är det viktigaste och gör att jag sover tryggt om natten.

Milstolpe inom intressepolitik

Även på det intressepolitiska området har det hänt mycket under 2022. Med den nya regeringen och Tidöavtalet kom en hel del förändringar som redan har påverkat, och kommer att påverka, många av våra medlemmar på ett grundläggande plan.

– Även inom det här området är vi väl rustade. I början av 2022 anställde vi Patrik Schröder som arbetar med övergripande förutsättningsfrågor för civilsamhället. Under året har vi fördjupat samarbetet med Svensk Kooperation, ett arbete som kommer att fortsätta framåt. Vi har också växlat upp bransch- och påverkansarbetet inom idéburen välfärd och drivit en viktig kampanj inom personlig assistans, tillsammans med Kommunal och funktionsrättsrörelsen.

Under året har vi fördjupat samarbetet med Svensk Kooperation, ett arbete som kommer att fortsätta framåt

Något av en milstolpe under året är att vi la grunden för Fremias nya intressepolitiska program, som lanseras 2023 och sträcker sig till 2026. Att ta fram programmet var en gedigen process med många inblandade, både bland medlemmar, på kansliet och andra samarbetspartners.

– Det känns bra att vårt intressepolitiska program är så väl förankrat. Det är ett viktigt dokument när vi ytterligare växlar upp vårt påverkansarbete och vår ambition att vara en samlande kraft för sektorn.

– Även inom kommunikationsområdet har det hänt mycket under året, både när det gäller hur vi kommunicerar med våra medlemmar och i externa kanaler. Vi har utvecklat vår webbplats med nya, pedagogiska format. Vi har arbetat mycket med våra nyhetsbrev och våra sociala kanaler. Det är riktigt kul att se att den ökade synligheten uppmärksammas och gör oss till en ännu självklarare aktör inom både partsvärlden och på det intressepolitiska området, säger Petter.

En samlande kraft

En hel del kraft har lagts på att driva processen vidare för en närmare samverkan med Famna. Vi samarbetar redan nu i många frågor som rör bland annat intressepolitik och opinionsbildning. Inte minst är Fremias Karin Liljeblad, senior branschexpert inom vård och omsorg, en viktig länk mellan Fremia och Famna.

Att skapa en gemensam plats för samarbete och erfarenhetsutbyte är en viktig del i vår strävan efter att vara en samlande kraft för vår sektor

Vi samverkar nära kring olika påverkansfrågor tillsammans med Famna och flera andra organisationer; Forum, Giva Sverige, Idéburna skolors riksförbund, och Sveriges Stadsmissioner. Samarbetet rör exempelvis remissvar, debattartiklar, påverkansmöten med politiker och omvärldsbevakning.

– Samarbetet stärker vår medlemsnytta och det stärker våra föreningar. Men det stärker också hela den idéburna sektorn, säger Petter.

Under året fattades beslut om att Fremia ska flytta till nya lokaler på Krukmakargatan på Södermalm i Stockholm. Flyttlasset går i slutet av oktober 2023.

– Att skapa en gemensam plats för samarbete och erfarenhetsutbyte är en viktig del i vår strävan efter att vara en samlande kraft för vår sektor, slår Petter fast.

Vad händer framåt?

– Självklart tänker vi inte luta oss tillbaka. Tvärtom är ambitionen att bli ännu mer framåtlutade. Och utvecklingsplanerna är många – inom alla verksamhetsområden. Men jag känner verkligen att vi har lagt grunden för att kunna leverera ännu mera nytta för alla våra medlemmar, säger Petter.