Fremia och Famna kraftsamlar för idéburen välfärd

Petter Skogar:

"Tillsammans kan vi göra ännu större medlemsnytta och se till att den idéburna sektorn växer"

I går 13 september 2023 beslutade Famnas medlemmar på ett extra årsmöte att säga ja till den stadgeändring som innebär att Famna och Fremia fördjupar sin samverkan. I och med det tar vi ett viktigt steg för våra båda organisationer – och för den idéburna välfärden.

Nu när medlemmarna i både Fremia och Famna har ställt sig bakom nödvändiga stadgeförändringar, är det dags att ta nästa steg och konkretisera vårt samarbete.

Det finns många fördelar för medlemmarna i att vi arbetar integrerat med arbetsgivarperspektivet, branschfrågorna och de specifika förutsättningarna för den idéburna sektorn. De hänger så nära ihop. Tillsammans kan vi göra ännu större medlemsnytta och se till att den idéburna sektorn växer.

Vårt gemensamma mål är högt satt: år 2030 ska idéburna organisationer stå för 10 procent av den svenska välfärden. I dag ligger den siffran på 3 procent. Vi har en lång väg att gå, men jag är övertygad om att vi har betydligt större chans att nå målet tillsammans. Nu blickar vi framåt och ser till att den idéburna välfärden får bästa möjliga förutsättningar att nå sin fulla potential. Det vinner vi alla på.