EU:s arbetstidsdirektiv kan påverka svenska regler kring dygnsvila

Arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona har kommit överens med sina fackliga motparter om skärpta regler kring dygnsvila. Anledningen är att EU-kommissionen har ifrågasatt om vissa svenska kollektivavtal är förenliga med EU:s arbetstidsdirektiv. Förändringarna påverkar i nuläget inte Fremias medlemmar.

Fremia får många frågor om det avtal som har tecknats mellan SKR, Sobona och fackförbunden om att skärpa reglerna rörande dygnsvila. Mycket kortfattat handlar det om att begränsa möjligheten att tillfälligt gå ner på kortare dygnsvila än 11 timmar, och att i de fall detta görs säkerställa att kompenserande vila ges. Det framgår också att lokala avvikelser inte ska kunna avtalas, och att kompenserande vila ska ges utan löneavdrag.

Skälet till förändringarna är att Sverige har fått kritik av EU-kommissionen i hanteringen av arbetstidslagen och de avsteg som görs i vissa kollektivavtal gällande dygnsvila. Den överenskommelse som SKR och Sobona har tecknat med sina fackliga motparter påverkar inte Fremias medlemmar. För Fremia kommer arbetstidsfrågorna att hanteras i den kommande avtalsrörelsen, i det fall de fackliga parterna yrkar på förändringar – vilket med all säkerhet kommer att ske.

Vi håller kontinuerligt berörda medlemmar uppdaterade kring alla eventuella förändringar.