Nya förutsättningar vid avslut av anställningar inom personlig assistans

Den 28 februari 2022 upphörde den tvisteordning som tillämpats inom branschen personlig assistans i över 20 år att gälla. Detta innebär att de tvister som uppkommer, exempelvis vid upphörande av anställning, nu slutligt kan komma att prövas av tingsrätt och Arbetsdomstolen, AD. Anledningen till händelseutvecklingen är att Kommunal ifrågasätter giltigheten i en del av de kollektivavtalade regleringarna.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.