Fremia och PTK återupptar förhandlingarna om ett nytt huvudavtal

Fremia och PTK har den 30 september enats om att återuppta förhandlingarna om ett nytt huvudavtal. Det nya huvudavtalet ska bland annat innehålla ett nytt omställningsavtal på Fremias område, enligt avsiktsförklaringen från juni 2021. Parterna kommer att hantera frågan skyndsamt.

Publicerad 30 september 2022.

Uppdatering 1 november: Nytt huvudavtal för trygghet, omställning och anställningsskydd har tecknats mellan Fremia och PTK. Läs nyheten.

- Jag kan konstatera att Fremia och PTK har samma målbild. Det finns goda förutsättningar att nå en överenskommelse som båda parter är nöjda med, säger Fremias förhandlingschef Jesper Neuhaus.

 - Det är glädjande att förhandlingarna återupptas. Både PTK och Fremia är angelägna om att även tjänstemän som arbetar hos medlemsföretag- och organisationer inom Fremia ska omfattas av hela Trygghetsöverenskommelsen, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.