”Jag får använda mina studiekunskaper under praktiken”

Emma Svedenblad praktiserar hos Fremia hösten 2022

Emma Svedenblad studerar på masterprogrammet i mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet. Under hösten 2022 praktiserar hon hos Fremia, med fokus på intressepolitik och opinionsbildning.

Som praktikant hos Fremia utför Emma många olika typer av arbetsuppgifter. Hon omvärldsbevakar, skriver remissvar till myndigheter och departement, kartlägger viktiga kontakter för Fremias påverkansarbete och mycket annat.

Vad är bäst med att göra praktik här hos oss på Fremia?

– Det jag gillar mest med praktikplatsen är att den är så varierande. Jag får använda de kunskaper jag fått under studietiden och har stor möjlighet att påverka mina praktikuppgifter. Jag får vara också vara med på spännande möten, både interna och externa med beslutsfattare och politiker.

Har du lärt dig något nytt under din praktik?

– Jag har lärt mig är hur påverkansarbete fungerar i praktiken, från kartläggning av kontaktvägar till att skriva ett brev till en politiker eller delta i ett påverkansmöte. Jag har också lärt mig att skriva remissvar på utredningar som skickats från departement och myndigheter. Det här kommer jag att ha med mig i min framtida karriär.

Är det något som har förvånat dig under din tid hos Fremia?

– Det som har förvånat mig mest är hur varierande det är att arbeta med påverkan hos Fremia. Här samsas frågor om kooperationen, civilsamhälle och idéburen välfärd. Även själva tillvägagångssättet är varierat, ibland kan påverkansarbete handla om att bara synas i rätt sammanhang, småprata med en politiker under ett seminarium eller kommentera ett inlägg på Linkedin. Andra gånger handlar det om att ha möten med beslutsfattare, skriva debattartiklar eller svara på en remiss.

Varför ville du göra praktik över huvud taget, och just inom det här området?

– Jag har studerat sen 2018 och det här är min näst sista termin. Jag ville göra praktik för att få möjlighet att implementera alla den teoretiska kunskap som jag har fått under studietiden och se hur det är att jobba ”på riktigt”. Jag hoppades också på att jag skulle kunna nätverka och träffa olika organisationer under min praktiktid, för att öka chanserna till ett bra jobb i framtiden. Och det har jag verkligen fått möjlighet till här hos Fremia.

– Jag har lång erfarenhet av ideellt arbete och har engagemang i många ideella föreningar. Jag är scoutledare, är aktiv i min lokala lottakår och sitter som vice ordförande i kyrkorådet i min lokala församling. Jag har helt enkelt ett starkt engagemang för människor och för demokratifrågor, därför sökte jag praktikplats inom den här sektorn.

Berätta lite mer om dina studier.

– Jag har en teologie kandidat i grunden och läser just nu ett masterprogram i mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet. Det är ett tvärvetenskapligt program med etiska, juridiska och statsvetenskapliga perspektiv på mänskliga rättigheter.

Berätta lite om din bakgrund.

– Jag är 26 år från Stockholm. Jag har arbetat tre år inom skolvärlden, som lärarvikarie och som elevassistent för en elev med autism. Jag har också jobbat på förskola. När jag inte praktiserar på Fremia, studerar eller är ideellt engagerad brukar jag ta promenader i skogen, träna och lyssna på ljudbok.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

– Jag har en masteruppsats kvar att skriva, efter det hoppas jag kunna jobba med något spännande inom mänskliga rättigheter.