Arbetsintegrerande sociala företag gör en viktig samhällsinsats

Vi är den enda arbetsgivarföreningen som har kollektivavtal för ASF, arbetsintegrerande sociala företag. Det är vi stolta över. Dessa verksamheter utgör en unik pusselbit i arbetsmarknadspolitiken och gör en viktig samhällsinsats.

Arbetsintegrerande sociala företag, ASF når med framgång de som står längst från arbetsmarknaden och där andra aktörer går bet. ASF har en affärsmodell som står på två ben:

  1. Sälja varor och tjänster till kunder.
  2. På samhällets uppdrag stödja människor till arbete. Människor som av olika skäl har svårt att få eller behålla ett arbete.

Båda benen måste bära för att verksamheten ska kunna fullfölja sitt viktiga sociala uppdrag. Det första benet är kommersiella intäkter den andra är ersättning för den tjänst ASF tillhandahåller myndigheter som arbetsförmedling och kommun.

Den 26 maj sände Sveriges Radio ett reportage av Katarina Gunnarsson om vår medlem Yalla Rinkeby och hur dessa stärker den grupp som idag står längst från arbetsmarknaden, lågutbildade utlandsfödda kvinnor.

Lyssna på kraften och modet som ett ASF kan ingjuta! Lågutbildade kvinnor får en chans på Yalla Rinkeby

Foto: Katarina Gunnarsson

Uppdaterad
för 2 månader sen