Civilsamhällets roll i arbets­marknads­politiken

Nysta-seminarium

Nystas team för arbetsmarknad och kompetensutveckling hälsar välkomna till ett fullspäckat seminarium om civilsamhällets roll i en tid när arbetslösheten stiger och de som redan innan krisen stod långt från arbetsmarknaden riskerar ännu större utmaningar. Hur inkluderar och resursstärker vi de som står längst från arbetsmarknaden i en tid som präglas av turbulens och stora samhällspåfrestningar?

Läs mer om Nysta: Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt

I fokus för seminariet står civilsamhällets gemensamma arbete med Arbetsförmedlingen: Hur fungerar samverkan idag, och framför allt, hur vill vi forma och utveckla effektiva arbetssätt för att tillvarata civilsamhällets potential i arbetsmarknadsinsatser framöver?

Hur ser regeringen på civilsamhällets roll i arbetsmarknadspolitiken i den samhällsomvandling och kris som vi befinner oss i?

Gäster och paneldeltagare

Eva Nordmark Arbetsmarknadsminister
Lars Lööw Överdirektör, Arbetsförmedlingen
Wanja Lundby Wedin Teamledare för arbetsmarknadsteamet, Nysta
Lars Durfelt Områdeschef arbetsintegration och biträdande direktor Göteborgs Stadsmission
Gunnel Mörtlund Ordförande Sömnadskollektivet i Luleå
Gordon Hahn Ordförande Coompanion Sverige
Nilla Helgesson Direktor/VD Skyddsvärnet i Stockholm
Karin Svedberg Moderator, ansvarig intressepolitik civilsamhälle och välfärd, Fremia
  • Tisdag 2 februari 08:30–10:00.
  • Ingen föranmälan krävs.
  • Observera att sändningen spelas in.

I samarbete med:

CIVOS ─ civilsamhällets organisationer i samverkan
Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Giva Sverige
Famna ─ Riksorganisationen för idéburen välfärd
Forum ─ idéburna organisationer med social inriktning

Uppdaterad
den 26 januari, 2022