Civilsamhällets roll i samhällsdebatten

Vi lever i en väldigt speciell tid, där vi ser att många människor som redan innan pandemin stod långt från arbetsmarknaden kommer att få ännu svårare att komma in i jobb när pandemin är över. Arbetslösheten har ökat, liksom på olika sätt den mänskliga utsattheten.

Här kan du se seminariet: Civilsamhällets roll i arbetsmarknadspolitiken

Civilsamhället med vårt sätt att se och verka för hela människan har stora förutsättningar att bidra till att de som står längst från arbetsmarknaden får möjlighet att växa och rustas för arbete, säger Wanja Lundby-Wedin, första vice ordförande i Svenska Kyrkan och teamledare för arbetsmarknadsteamet, Nysta.

Läs mer om Nysta: Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt

Jämlika förutsättningar för sektorn

I Nystas team för arbetsmarknad och kompetensutveckling har vi utarbetat konkreta förslag för hur detta kan ske, berättar Wanja. Gemensamt för våra förslag är behovet av jämlika förutsättningar för sektorn. Civilsamhället och idéburen sektor står idag enbart för att utföra en liten andel av det stöd som Arbetsförmedlingen kan ge, men om vi får jämlika förutsättningar så kan vi växa vid sidan om den offentliga och vinstdrivande sektorn, förklarar Wanja.

Civilsamhällets roll i arbetsmarknadspolitiken

Tisdagen den 2 februari genomförde Nysta ett seminarium med bland annat arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och överdirektören för Arbetsförmedlingen Lars Lööv. Tillsammans med representanter för sektorn pratade de om problemen som vi ser idag, men också de möjligheter som vi ser framför oss. Seminariet lockade över 200 deltagare. 

Innovationskraft i den idéburna sektorn

Seminariet blev precis så bra som jag hade hoppats! Jag vill än en gång tacka alla medverkande! Det är sällan det går att få både praktiker och beslutsfattare på samma gång. De exempel vi lyfte fram visade tydligt vilken innovationskraft det finns i den idéburna sektorn, fortsätter Wanja.

− Både arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Arbetsförmedlingens överdirektör Lars Lööw refererade också direkt till de praktiska exemplen i sina reflektioner. De var båda tydliga med att de ville ha fortsatt dialog. Vi fick en bra respons också på att det behövs nya former för kapitalförsörjning.

Framsteg hos individen är viktigt

En viktig fråga för oss är att arbeta med ett helhetsperspektiv, där varje framsteg hos individen är viktigt. Arbetsmarknadsministern höll med och poängterade att progression är viktigt och att vi måste kunna bygga kedjor i arbetsmarknadspolitiken. Det var en verklig förmån att få presentera våra förslag till förbättringar i arbetsmarknadspolitiken direkt till arbetsmarknadsministern som uttryckte sig positivt och gärna såg en fortsatt dialog, förklarar Wanja.

− En positiv nyhet till följd av våra förslag var att arbetsmarknadsministern sa sig vilja ha en dialog inför det kommande Sociala toppmötet!

Fremia välkomnar det breda civilsamhällesinitiativ som Nysta utgör, säger Karin Svedberg, ansvarig för intressepolitik för civilsamhälle och idéburen välfärd. Frågorna om civilsamhällets roll i arbetsmarknadspolitiken ligger oss varmt om hjärtat, då många av Fremias medlemmar på olika sätt arbetar med att stärka och rusta människor för arbete. Att dessa verksamheter ska få bättre villkor att verka under är angeläget i den stora samhällsutmaning som vi befinner oss i.

Foto: Josefin Casteryd/Ikon.

Uppdaterad
den 6 oktober, 2021