Ny tjänstepensionslösning för tjänstemän inom kooperationen

Frågor och svar om förändringarna.

Från och med den 1 januari 2022 förändras tjänstepensionslösningen inom konsumentkooperationen och närliggande verksamheter för yngre tjänstemän, födda 1981 eller senare. Förändringarna innebär en förenkling och minskad administration för dig som arbetsgivare. Dina anställda tjänstemän får ett stärkt försäkringsskydd vid sjukdom.