Omställning allt viktigare i en föränderlig värld

Intervju med Hanna Becker, VD på Ciko

Varslad om uppsägning. Inget nytt jobb på gång. Kärv arbetsmarknad präglad av kompetens som ligger fjärran från dina kunskaper. Framtidsutsikter: arbetslöshet eller ett ekorrhjul av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är här som omställningsstiftelsen Ciko stiger fram. Redan efter två år har Ciko hanterat över 1 000 ärenden.

I en tid där omställning, digitalisering och nya kompetenser är ledord är det svårt för många att hänga med, vare sig man är arbetsgivare eller anställd.

Galleriorna blir allt tommare. Dagens butiker är snarare budbilar som ilar runt likt getingsvärmar. Corona skyndar på digitaliseringen och sätter stopp för hela branscher. Alla påverkas. Gränshandeln mot Norge, som stannade över en natt, är ett exempel.

− Våra rådgivare var snabbt på plats och informerade alla som varslats hos Fremias medlemsföretag. Ett intensivt arbete som de genomförde i nära samarbete med arbetsgivarna. Men det är jobbsökarna som är vårt fokus. Var och en ska få bästa möjlighet att snabbt komma tillbaka till arbetsmarknaden, säger Cikos VD Hanna Becker.

Hanna Becker, CIKO

Lyckade case i över 90 procent av fallen

Hanna ger fler exempel: Behöver du hjälp med att skriva jobbansökningar och CV? Har du behov av att förbättra dina IT-kunskaper? Kan en coach vara det bollplank du behöver? Vill du byta bransch och behöver någon som kan hjälpa dig med rätt kontakter? Eller funderar du på att starta eget, men vet inte hur du ska göra?

Det är stor spännvidd på insatserna som Ciko sätter in. Målsättningen är alltid densamma – att jobbsökaren så fort som möjligt ska komma tillbaka på arbetsmarknaden. Om hen får ett nytt jobb eller går en utbildning som leder till nytt jobb betecknas det som ett lyckat “case” - något som Ciko har lyckats med i över 90 procent av fallen. Och den genomsnittliga tiden som en jobbsökare har gått arbetslös är mindre än 40 dagar.

Cikos insatser omfattar anställda och jobbsökare som blivit uppsagda eller om ett avtal om visstidsanställning avslutats – det vill säga tidigare anställda i olika anställningsformer.

100 procents arbetstid gäller inte alltid som mål. Ciko anpassar sig efter jobbsökarens arbetsförmåga.

Arbetar proaktivt med kompetensutveckling

Kollektivavtalsstiftelsen Omställning Ciko (civilsamhället, ideella och kooperativa organisationer) är en omställningsorganisation. Det är inte så krångligt som det låter. Alla medlemsföretag i Fremia betalar en liten del av sin totala lönesumma till omställning, som en slags försäkringspremie och Ciko är en av de stiftelser Fremia har omställningsavtal med. För Ciko är basen det avtal som KFO och LO upprättade 2018. Det omfattar drygt 100 000 arbetare och tjänstemän på ca 4 500 företag och organisationer.

− När vi griper in ska det gå undan. Vi är med när det varslas, till och med före varsel med informationsinsatser och rådgivning, berättar Hanna och fortsätter:

− Våra sju rådgivare tar sedan hand om de uppsagda och lotsar dem vidare. Nyckeln till framgång är det personliga bemötandet och de individuella lösningarna. Vi har det senaste året sett att många behöver utbildning. Jag tror att ledordet många år framåt kommer vara utbildning och fortbildning. Det ingår också som en viktig del i LAS-uppgörelsen.

Ciko arbetar även proaktivt genom att erbjuda kompetensutveckling och kompetenskartläggning redan under pågående anställning.

− Vårt pilotprojekt under 2020 handlar just om förebyggande arbete. Vi vill tidigt eliminera risken för uppsägning. För ett av Fremias medlemsföretag är vi med och finansierar ett kompetenslyft för en grupp som riskerar att bli utan jobb.

Femte största omställningsstiftelsen

Hanna är ekonom och jurist, har arbetat som pensions- och försäkringsexpert på Fremia. Hon förhandlade fram det omställningsavtal, en del av kollektivavtalet, som Ciko idag arbetar utifrån. På CV:t står också personalchef Landstinget Dalarna och arbete med humanjuridik på advokatbyrå.

Hon såg tidigt att omställning var en stor fråga och att det var viktigt att samla och samordna insatserna. I stort handlar det om att rensa, renodla, förenkla för att vara effektiv och nå sina mål. Ciko är idag den femte omställningsstiftelsen i storlek.

− Omsättningen på arbetsmarknaden ska vara sund och leda till nya, spännande utmaningar. Vi är ett skyddsnät som ser till att hen snabbt får ett nytt jobb.

Det kan låta som om Ciko gör Arbetsförmedlingens jobb och att målgruppen är densamma.

− Vi överlappar varandra och samarbetar. Man kan säga att vi bidrar med smörjolja till Arbetsförmedlingens ibland tunga maskineri.

Nyttigt tvingas tänka utanför boxen

“Vi kommer längre ifrån varann − och det blir data, data − allt du ser” sjöng Mikael Ramel redan 1970. Digitaliseringen kommer att slå igenom i alla yrken, på alla nivåer.

− Digitaliseringen kommer att flyta in mer och mer och inte kännas så stort framöver; det blir en naturlig del av din arbetsvardag. Men vi ska öka kunskapens flexibilitet. Titta på alla företag som växlat upp sin e-handel under pandemin.

Post-corona kommer människor, tror Hanna, inte var lika rädda för att våga lära sig nya saker och byta arbetsplats, istället kommer det anses vara berikande. Det kommer att finnas en förståelse för en snabbrörlig arbetsmarknad.

− I grund och botten är det positivt att vi tvingas tänka utanför boxen. Det berikar våra liv om vi får en sund omställning. Då kommer fler in i jobb. Många företag inom Fremia har arbetat mycket med att ta emot personer som under perioder står långt från arbetsmarknaden. Denna öppna famn är en av nycklarna framöver till ett sundare samhälle.

Ett stort antal av dessa personer kommer från organisationer som tillhör Fremia och där arbetar på en ideell grund, eller har en drivkraft i kooperativ som inte bara mäts i pengar. Cikos signum är att ta vara på denna kraft, oavsett om det handlar om arbetare eller tjänstemän.

Det har fungerat bra att hantera båda grupperna och har förenklat för arbetsgivarna. Ingen ska hamna mellan stolarna – helst ska det bara vara en väg in. Hanna avslutar med en eloge till sina medarbetare som starkt har bidragit till Cikos förmåga att växla upp verksamheten under 2020.

− Vi har tagit russinen ur kakan, rekryterat de bästa med erfarenhet från arbete med omställning. Det tuffa nu är att beräkna volymer. Hur många kommer att vara i behov av stöd? Hur stort är behovet av uppföljning?

Cikos utmärkta resultat under det tuffa elddopet 2020 ger hopp om en fortsatt framgångssaga.

Text: Christian Wigardt 

Uppdaterad
den 15 mars, 2021