Ny webbutbildning för vårdanställda

Socialstyrelsen har tagit fram en ny webbutbildning i basala hygienrutiner för vård och omsorg som du som arbetsgivare kan erbjuda dina medarbetare. Utbildningen är utformad både för att användas under pandemin och efter.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.