KFO och Handelsanställdas Förbund ger kunskapslyft

Pionjärer på resa till Rochdale

KFO och Handelsanställdas Förbund har en gemensam kompetensstiftelse. Nu har kapitalet förvaltats så väl att det är dags att skörda avkastningen. Därför anordnas nu specialresa med sju utvalda pionjärer till kooperationens vagga i Rochdale, England. Nu går startskottet för svensk kooperations kunskapslyft. Det här är bara början.

Året är 1844. Det råder bedrövliga förhållanden i England. Missväxt, fattigdom och fusk med matens innehåll skördar såväl liv som tålamod. Eländet gav inspiration och kreativitet. Några kom på idén att ta saken i egna händer och världens första konsumentkooperativ startas i Rochdale utanför Manchester med så goda effekter att framgångens recept snabbt spreds sig över världen.

Welcome to Rochdale Pioneers Museum.

Året är nu 2019. England har den största tillväxten av kooperativa företag i hela världen. Kunskapen är hög. Det är just kombinationen av lång, djup erfarenhet i kombination med nutidsanpassning till svenska förhållanden som gör Rochdale till rätt resmål för resan.

- Här finns kunskapen som nu ska ge våra svenska kooperativ ökad tillväxt. Vi och KFO driver stiftelsen tillsammans och har nu ett kapital på 5 MKR. Det har förvaltats väl, och nu har vi resurser för att ge våra medlemmar inom handel och lager välförtjänt stöd uppåt och framåt, säger Per Bard, förhandlingschef vid Handelsanställdas Förbund och tillika vice ordförande i kompetensstiftelsen.

Kooperationens vagga är brittisk.

Handels har 155 000 medlemmar, och är därmed tredje största förbund inom LO. Ett ungt och framgångsrikt förbund, där två tredjedelar av medlemmarna är kvinnor och en tredjedel är under 30 år. De flesta jobbar inom butik och lager. Således viktiga grupper att nå för att utveckla kooperationen i Sverige ytterligare. KFO har 194 medlemmar inom handelsområdet och inom KFO Coop finns närmare 20 000 anställda.

Sju utvalda pionjärer

Efter nomineringar från Coopföretag runt om i landet har sju personer passerat nålsögat och valts ut till denna pionjärresa. Fyra jobbar inom butikshandeln och tre inom lager, och är i åldrarna 25 till 60 år.

– De har valts ut för att de visat framåtanda, är engagerade i kooperationens möjligheter och göra stora insatser på sina arbetsplatser. Nu i Rochdale 11-13 september får de ytterligare kunskapslyft, och när de kommer hem ska detta ge ringar på vattnet. De blir ambassadörer som i tal och skrift kommer att gynna kooperationens tillväxt, säger Magnus Lindström, KFO som är Kompetensstiftelsens ordförande.

Anrika adressen 31 Toad Lane

På det späckade schemat står intern utbildning signerad Per Bard och Magnus Lindström samt ytterligare två ledare från Handelsanställdas Förbund och KFO.

Dessutom studiebesök till Rochdale Society of Equitable Pioneers, som är det första moderna konsumentkooperativet, grundat 21 december 1844 av 28 personer. Det finns muséum, konferenslokaler med mera inrymt i de butikslokaler, 31 Toad Lane Store, som bevarats som ett monument väl värt att vårda. I butiken kunde medlemmarna köpa bra mat till rätt priser i en tuff tid. Här skapades även basen för sju principer som legat till grund för kooperationens framväxt och hantering över hela världen. Historiens vingslag ger medvind.

Vidare ska det bli besök på Unicorn Grocery UK, en prisbelönt helt ekologisk matbutik där alla 70 medlemmarna deltar i driften, har olika roller och ingen är chef.

Dessutom besök hos Co-operatives UK. Nätverket för Storbritanniens tusentals kollektiv och som arbetar för främja och utveckla dessa.

Kunskaplyftet utvecklas

– Men detta är bara startskottet. Vi har långt framskridna planer på hur kunskapslyftet ska utvecklas. Årliga resor och utbildning i Rochdale förstås med fler av våra medlemmar, men även utbyte med våra nordiska grannländer, säger Per Bardh.

Vidare finns planer på att även utöka till att involvera även chefer och arbetsledning för att stärka kooperationens dragkraft och styrkor ännu mer.

– Vi och Handelsanställdas Förbund har ett bra samarbete med gemensamma mål, där kooperationens möjligheter ska utvecklas i modern anda, säger Magnus Lindström.

Uppdaterad
den 26 januari, 2022