Historiskt kollektivavtal för jurister sätter ny standard

Med det nya kollektivavtalet för juridisk verksamhet har KFO (numer Fremia) inlett en uppdatering av den svenska modellen. Fackförbundet Jusek välkomnar den unika uppgörelsen. Sveriges största arbetsgivare inom familjejuridik är först med att ansluta sig till avtalet.

Trots den svenska modellen med en välreglerad arbetsmarknad finns det fortfarande branscher som saknar kollektivavtal. Avtalet mellan fackförbundet Jusek och Arbetsgivarföreningen KFO är historiskt eftersom det täcker en av dessa ”vita fläckar”.

Familjens Jurist, Sveriges största byrå inom familjejuridik, är den första arbetsgivare som anslutit sig till avtalet.

– Deras engagemang har gjort det möjligt för KFO att träffa avtalet. Vi har stora förhoppningar om att Juristavtalet ska sätta standarden för andra avtalsområden, säger Tobias Nilsson, förhandlingschef på arbetsgivarföreningen KFO som fört avtalet i hamn.

Carl Georgsson, VD på Familjens jurist, är mycket nöjd efter den unika uppgörelsen. Det nya kollektivavtalet innebär att hela företagets verksamhet, både bolagsdrift och franchise, nu omfattas av kollektivavtal.

– Avtalet skapar trygghet för medarbetarna och en tydlighet kring vilka villkor som gäller. Det har också ett starkt signalvärde att vi är en långsiktig och seriös arbetsgivare – något som både medarbetare och kunder i ökande grad kräver, säger Carl Georgsson.

Carl Georgsson, VD för Familjens jurist, är nöjd med den unika uppgörelsen.

Maria Arrefelt, förhandlingschef på Jusek som är en del av Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, välkomnar också det nya kollektivavtalet som bland annat reglerar medlemmarnas rätt till tjänstepension, föräldralön och sjuklön.

– Kollektivavtal borgar för ordning och reda. Medlemmarna vet vad som gäller när man arbetar övertid, eller om man vill förhandla bort sin övertidsersättning, säger Maria Arrefelt.

Maria Arrefelt, förhandlingschef på Jusek, välkomnar det nya avtalet.

Tidigare har det varit svårt att sy ihop ett avtal för juristerna. Det är ett gammalt skrå med traditioner och på många advokatbyråer är flertalet medarbetare delägare eller jobbar på att bli delägare.

Som VD för Sverige största Juristbyrå inom familjejuridik leder Carl Georgsson cirka 400 anställda över hela landet som nu omfattas av kollektivavtal.

– Det är unikt på marknaden och vi är först ut att ta steget in i denna avtalslösning bland renodlade jurist- och advokatbyråer. Det är också glädjande att alla våra drygt 50 franchisetagare omfattas och ser värdet av detta steg, säger Carl Georgsson.

Han ser avtalet som ett sätt att attrahera nya talanger och behålla de duktiga juristerna samt att upprätthålla en hög kvalitetsnivå:

– Kollektivavtalet ger en utmärkt grund för att lyckas med allt detta. Det ger tydliga fördelar och skapar ett bättre medarbetarinflytande. Som arbetsgivare uppskattar vi att ha en konstruktiv samtalspartner i Jusek och ett bra stöd från KFO.  

Det nya kollektivavtalet kan bädda för nya skräddarsydda lösningar på arbetsplatsen.

– Lösningar som kanske inte varit möjliga tidigare om man bara sett till lagen. Det ger också en möjlighet för de anställda att vara en part i diskussioner som rör arbetsplatsen. Man har mycket att vinna på att teckna avtal, säger Maria Arrefelt.

Carl Georgsson menar att kollektivavtalet är ett sätt att stärka rollen som en seriös och trygg arbetsgivare:

– Många uppfattar en arbetsgivare eller leverantör som saknar kollektivavtal som mindre seriös. Det finns tyvärr exempel i vår bransch på rätt usla arbetsförhållanden och det påverkar den juridiska kvalitén negativt. Det vill vi distansera oss från och tvärtom förstärka vår positiva utveckling med allt nöjdare medarbete, samarbetspartners och kunder.

Enligt KFO:s förhandlingschef Tobias Nilsson är den svenska modellen fortfarande är ett föredöme men den måste moderniseras för att överleva:

– Modellen behöver vitaliseras och utvecklas för att vara tillräckligt attraktiv för arbetsgivare. KFO vill gärna ta en ledande roll i detta arbete genom att vara en ansvarstagande partner.

Tobias Nilsson på Fremia ser nya juristavtalet som draglok även för andra avtalsområden.

– Med en historik utan en enda konflikt på 75 år har KFO det förtroendekapital som krävs för den uppgiften, säger Tobias Nilsson.

– Vi står kvar när avtalet är tecknat och ser till att det fungerar i praktiken. Det skapar den trygghet som både arbetsgivare och fackförbund behöver för att våga välja kollektivavtal.

Läs juristavtalet

Är du nyfiken på hur det nya kollektivavtalet för juridisk verksamhet ser ut? Här ser du det i sin helhet.

Uppdaterad
den 29 december, 2020