Alkohol på julfesten – tänk på det här

December brukar betyda tillställningar på arbetsplatsen som involverar alkohol. Här tipsar vi om vad du som arbetsgivare kan tänka på gällande alkohol inför årets julfest med jobbet.

Tips inför julfesten

 • Bestäm innan om alkohol ska bjudas på. Om alkohol bjuds på festen bestäm i så fall hur mycket, till exempel ett glas per person, och informera samtliga anställda om vad som gäller.
 • Ha en tydlig policy som gäller för alla i organisationen.
 • Prata om policyn före julfesten.
 • Se till att det finns likvärdiga och alkoholfria alternativ.
 • Tänk på att du som är chef är en förebild.
 • Våga säg till om en medarbetare dricker för mycket.
 • Ha en handlingsplan på plats för akuta situationer.
 • Om något inträffar, prata om det direkt dagen efter!
 • Om arbete ska utföras dagen efter festen behöver de anställda vara arbetsföra enligt den policy som verksamheten kommit överens om.

Arbeta förebyggande

 • Alkoholpolicyn - gör den levande.
 • Arbeta förebyggande genom att sprida kunskap och information.
 • Högsta ledningen måste vara med, de behöver inse vikten av preventivt arbete.
 • Prata med varandra om hur ni vill ha det på arbetsplatsen och ifrågasätt alkoholkulturen.
 • Kom ihåg att majoriteten kommer att gilla tydlighet och ordning och reda vad gäller alkohol.
 • För mer information logga in och läs mer på våra rådgivningssidor under Skadligt bruk.
Uppdaterad
den 29 november, 2019