Läkaravtalet

Läkaravtalet är tecknat mellan Fremia och Sveriges läkarförbund. Avtalet är ett tillsvidareavtal som gäller från och med den 1 april 2020.

Avtalet i korthet

Läkaravtalet omfattar läkare inom avtalsområdet hälsa, vård och övrig omsorg. Avtalet innehåller bland annat allmänna anställningsvillkor, löneavtal, överenskommelse om pensionsförsäkring och omställningsavtal. 

Ladda ner avtalet

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.