Folkets Hus och Parker Fastighets och HRF

Kollektivavtalet Folkets Hus och Parker är tecknat mellan Fremia och Fastighetsanställdas förbund samt Hotell- och restaurangfacket. Avtalet gäller från den 1 maj 2021 till den 30 september 2023.

Avtalet i korthet

Detta avtal gäller för arbetstagare som är anställda hos medlemsföreningar i Folkets Hus och Parker, som är anslutna till Fremia. Av och reglerar allt arbete.

Ladda ner avtalet

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Relaterat innehåll