Butikspersonal

Kollektivavtalet Butikspersonal är tecknat mellan Fremia och Handelsanställdas förbund. Avtalet gäller från den 1 november 2020 till den 31 mars 2023.

Avtalet i korthet

Avtalet omfattar butikspersonal anställd i konsumentföreningar eller andra företag som är medlemmar i Fremia.

Ladda ner avtalet

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Utbildningar för avtalsområdet

Relaterat innehåll