Kombinerad grundutbildning i arbetsrätt och arbetsmiljö

Den här populära heldagsutbildningen ger dig, vid ett och samma tillfälle, en övergripande bild av de grundläggande kunskaperna inom både arbetsrätt och arbetsmiljö. Två områden som ligger nära varandra, med överlappande lagstiftning. För dig som vill lägga en god grund i arbetsgivarkunskap.

Att ha kunskaper i arbetsrättens lagar och regler underlättar när du ska fatta beslut som påverkar dina medarbetare. En bra arbetsmiljö ökar i sin tur trivseln på jobbet och förebygger sjukdom och olycksfall. I den här kombinerade utbildningen får du en överblick av två områden med stor betydelse i ditt arbetsgivaransvar.

Arbetsrätt Grund:

Under utbildningens förmiddagspass fokuserar vi på arbetsrättens mest centrala delar. Vi reder ut grunderna inom arbetsrätten och du får veta vilka krav som ställs på dig som arbetsgivare i de arbetsrättsliga lagarna:

Medbestämmandelagen (MBL)

Lagen om anställningsskydd (LAS)

Förtroendemannalagen (FML)

Du får också lära dig när du ska påkalla förhandling och hur du skapar en bra relation till facket. Vi går igenom den svenska modellen och kollektivavtalets roll och hur det påverkar de arbetsrättsliga lagarna.

Arbetsmiljö, grund:

Eftermiddagen ägnas åt det arbetsmiljöansvar arbetsgivare och chefer har och vad det innebär för dig i praktiken. På ett lättsamt och kortfattat sätt går vi igenom grunderna i de regelverk du har att förhålla dig till och vad du behöver veta om arbetsmiljöarbete.

Du får gott om tips på vad du kan göra för att på ett enkelt sätt komma i gång. Tillsammans genomför vi olika övningar och arbetsmaterialet kan du sedan ta med dig och använda i din egen verksamhet.

Utbildningsledare:

-19/9 Malmö: Kerstin Wrisemo och Sven Rosqvist

-22/10 Göteborg: Majid Saliba och Klara Sahleström

-20/11 Stockholm: Kerstin Wrisemo och Sven Rosqvist

Tips! När du har genomgått den här utbildningen kan du med fördel fördjupa dina kunskaper i Fremias andra utbildningar inom arbetsmiljö och arbetsrätt, till exempel Arbetsrätt - arbetsbrist i praktiken eller Arbetsmiljö - SAM & OSA.

Praktisk information:

Utbildningen genomförs fysiskt. Ta med dig en dator, surfplatta eller annat för att kunna ta del av utbildningsmaterialet vid utbildningstillfället.

Du får en kallelse fem dagar innan utbildningsdag.

Information om lokal i Stockholm, Göteborg och Malmö kommer senare.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan. Lunch ingår i priset. Eventuella kostpreferenser meddelas i samband med anmälan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Fysisk
Syfte
Syftet med utbildningen är att få en grundläggande förståelse för den svenska modellen och dess samverkan mellan lagstiftning och kollektivavtal. Efter utbildningen kan du överblicka grunderna i LAS och MBL. Syftet är också att skapa förståelse för arbetsmiljöområdet, vetskap om hur och varför arbetsmiljöarbete ska bedrivas, samt ge dig som arbetsgivare och chef de verktyg du behöver i ditt arbetsmiljöansvar.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personalansvariga, chefer, HR samt styrelseledamöter som har mycket få kunskaper inom dessa områden. Utbildningen arrangeras för Fremias medlemsorganisationer, oavsett storlek eller bransch. Har du redan erfarenhet och kunskaper inom arbetsrätt och arbetsmiljö? Titta gärna på våra övriga utbildningar på mer avancerad nivå.
Förkunskaper
Inga, utbildningen är av grundläggande karaktär.
Avbokningspolicy
Din anmälan är bindande så länge du inte har avbokat eller överlåtit din plats. Det innebär att även om du inte deltar i utbildningen så debiteras du hela kursavgiften. Undvik kostnaden helt genom att avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast 22 arbetsdagar innan kursdag. Utöver reglerna ovan gäller: Vid återbud mer än 21 arbetsdagar innan kursdagen tas ingen kursavgift ut. Vid återbud 14-21 arbetsdagar före kursdagen debiteras halva kursavgiften. Vid återbud mindre än 14 arbetsdagar före kursdagen, eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Överlåta din plats: Du kan låta en annan person överta din kursplats, så länge det är en person inom din organisation. För att överlåta platsen måste du meddela oss namn, telefonnummer och mejladress till din ersättare. Mejla oss på utbildning@fremia.se. Vi behöver de nya uppgifterna eftersom all information skickas via mejl till kursdeltagarna. Ibland behöver vi även kunna nå deltagarna via telefon. Uppgifterna på kursintyget behöver också uppdateras. Avboka din plats: Logga in på ditt konto på fremia.se. I inloggningsmenyn som fälls ut till höger på sidan hittar du avbokningen under ”Dina utbildningar”.