Diskrimineringslagen i praktiken

Vad är diskriminering och vad är viktigt att tänka på som arbetsgivareför att undvika diskriminering på arbetsplatsen? Tillsammans går vi igenom vad lagen säger och hur den ska tillämpas i arbetslivet.

En arbetsgivare behöver ha koll på många regler för att kunna bedriva sin verksamhet. Ibland kan det upplevas som lite övermäktigt att hänga med i regelfloran. Men diskrimineringslagen har ett gott syfte och finns till för att främja lika rättigheter och möjligheter.

I den här utbildningen fokuserar vi på vad som gäller i arbetslivet och vi hjälper dig att bena ut vad som krävs enligt lagen. Du får grundläggande och uppdaterad kunskap på området för att förebygga diskrimineringsproblematik. Vi diskuterar även gränsdragningen mellan arbetsledningsrätten och diskriminering och tittar tillsammans på ett par relevanta rättsfall.

Vi går igenom följande:

- Diskrimineringsgrunderna.

- Diskrimineringsförbuden.

- Vilka områden som omfattas av arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering och vilka steg de aktiva åtgärderna innehåller.

- Att kombinera arbetet med aktiva åtgärder med det systematiska arbetsmiljöarbetets olika steg.

Under utbildningen kommer du ha möjlighet att ställa frågor i mån av tid eller i efterhand via mejl. På grund av den begränsade tiden kommer vi inte att beröra området lönekartläggning.

Övrigt:

Utbildningen är på grundläggande nivå och riktar sig till dig som har personalansvar, är chef eller arbetar inom HR – alla med arbetsgivaransvar.

Utbildningsledare: Majid Saliba och Kerstin Wrisemo

Praktisk information:

Utbildningen hålls digitalt via Teams. Den pågår i tre timmar med en kortare paus i mitten. Vi uppmuntrar till frågor och interaktivitet under utbildningen för att du ska får ut mesta möjliga av den

Du får en kallelse med anslutningslänk två dagar innan utbildningsdag.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Seminarie - Gratis, Digital
Syfte
Att skapa insikt i diskrimineringslagens olika delar som berör arbetslivet, vetskap om vad arbetsgivare är skyldig att göra och varför.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till arbetsgivarens företrädare, till exempel styrelseledamöter, personalansvariga, chefer och HR.
Förkunskaper
Inga, utbildningen är av grundläggande karaktär.
Avbokningspolicy
Din anmälan är bindande så länge du inte har avbokat eller överlåtit din plats. Det innebär att även om du inte deltar i utbildningen så debiteras du hela kursavgiften. Undvik kostnaden genom att avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre arbetsdagar innan kursdag. Överlåta din plats: Du kan låta en annan person överta din kursplats, så länge det är en person inom din organisation. För att överlåta platsen måste du meddela oss namn, telefonnummer och mejladress till din ersättare. Mejla uppgifterna till oss på utbildning@fremia.se. Vi behöver de nya uppgifterna eftersom anslutningslänken och all övrig information skickas via mejl till kursdeltagarna. Ibland behöver vi även nå deltagarna via telefon. Även kursintyget behöver uppdateras med rätt uppgifter. Avboka din plats: Logga in på ditt konto på fremia.se. I inloggningsmenyn som fälls ut till höger på sidan hittar du avbokningen under ”Dina utbildningar”.