Diskrimineringslagen i praktiken

"Lär känna diskrimineringslagen och hur den tillämpas i arbetlivet."

Vad är diskriminering och vad är viktigt att tänka på som arbetsgivareför att undvika diskriminering på arbetsplatsen? Tillsammans går vi igenom vad lagen säger och hur den ska tillämpas i arbetslivet.

En arbetsgivare behöver ha koll på många regler för att kunna bedriva sin verksamhet. Ibland kan det upplevas som lite övermäktigt att hänga med i regelfloran. Diskrimineringslagen har ett gott syfte och finns till för att främja lika rättigheter och möjligheter. I den här föreläsningen fokuserar vi på vad som gäller i arbetslivet och vi hjälper dig att bena ut vad som krävs enligt lagen. Du får grundläggande och uppdaterad kunskap på området för att förebygga diskrimineringsproblematik. Vi diskuterar även gränsdragningen mellan arbetsledningsrätten och diskriminering och tittar tillsammans på ett par relevanta rättsfall.

Vi går igenom följande:

• Diskrimineringsgrunderna.

• Diskrimineringsförbuden.

• Vilka områden som omfattas av arbetet med aktiva åtgärder och vilka steg de aktiva åtgärderna innehåller.

• Att kombinera arbetet med aktiva åtgärder med det systematiska arbetsmiljöarbetets olika steg.

Under föreläsningen kommer du ha möjlighet att ställa frågor i mån av tid eller i efterhand via mejl.

På grund av den begränsade tiden kommer vi inte att beröra området lönekartläggning.

Föreläsare: Cecilia Westerlund och Kerstin Wrisemo.

Detaljer
Kurstyp
Seminarie - Gratis, Digital
Syfte
Skapa insikt i diskrimineringslagens olika delar som berör arbetslivet, vetskap om vad arbetsgivare är skyldig att göra och varför.
Målgrupp
Föreläsningen vänder sig till arbetsgivarens företrädare, till exempel styrelseledamöter, personalansvariga, chefer och HR.
Förkunskaper
Inga. Föreläsningen är av grundläggande karaktär.