Arbetsrätt för folkrörelseorganisationer

Utbildningen är en introduktion till arbetsrätten med utgångspunkt i kollektivavtalet Folkrörelseorganisationer. Du får grundläggande uppfattning om arbetsrättens centrala delar och sådant som du som arbetsgivare behöver vara extra uppmärksam på i tillämpningen av kollektivavtalet.

Arbetsrätt handlar om villkor och förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare. En stor del av dessa villkor regleras i kollektivavtal. Att känna till det avtal som din verksamhet omfattas av tillsammans med de centrala delarna i arbetsrätten underlättar för dig i arbetsgivarlivet. Det minskar också risken att göra fel som kan leda till onödiga tvister och kostnader.

I den här utbildningen går vi igenom de väsentliga delarna i kollektivavtalet Folkrörelseorganisationer och hur dessa förhåller sig till övrig lagstiftning. Du får lära dig om arbetsgivarens ansvar för personalen avseende lagar, allmänna anställningsvillkor, anställning och uppsägning. Efter utbildningen bör du ha fått de kunskaper du behöver för att känna dig trygg i vilka regler du ska följa och hur du ska tillämpa kollektivavtalet.

Övrigt:

Utbildningen är på grundläggande nivå och riktar sig främst till dig som har arbetsgivaransvar, är chef med personalansvar, HR eller som i ditt dagliga arbete hanterar personalfrågor.

Utbildningen hålls digitalt och är uppdelad i två olika tillfällen á 3 timmar/tillfälle som tillsammans motsvarar en heldagsutbildning.

Datum:

Del I - 5/9

Del II - 11/9

Utbildningsledare: Carina Ekblad Wendel och Love Lind

Praktisk information:

Din anmälan gäller för båda utbildningstillfällena. Varje tillfälle är tre timmar och hålls digitalt via Teams. Vi uppmuntrar till frågor och interaktivitet under utbildningen för att du ska får ut mesta möjliga av den.

Du får en kallelse med anslutningslänk två dagar innan respektive utbildningstillfälle.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Syfte
Att få dig att känna dig trygg i rollen som arbetsgivare genom att förse dig med goda grundkunskaper i de viktigaste delarna inom arbetsrätten som en arbetsgivare har att förhålla sig till och hur kollektivavtalet tillämpas.
Målgrupp
Chef med personalansvar, HR eller medarbetare som hanterar personalfrågor inom någon av Fremias medlemsorganisationer som omfattas av kollektivavtalet Folkrörelseorganisationer.
Förkunskaper
Inga, kursen är av grundläggande karaktär.
Avbokningspolicy
Din anmälan är bindande så länge du inte har avbokat eller överlåtit din plats. Det innebär att även om du inte deltar i utbildningen så debiteras du hela kursavgiften. Undvik kostnaden genom att avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre arbetsdagar innan kursdag. Överlåta din plats: Du kan låta en annan person överta din kursplats, så länge det är en person inom din organisation. För att överlåta platsen måste du meddela oss namn, telefonnummer och mejladress till din ersättare. Mejla uppgifterna till oss på utbildning@fremia.se. Vi behöver de nya uppgifterna eftersom anslutningslänken och all övrig information skickas via mejl till kursdeltagarna. Ibland behöver vi även nå deltagarna via telefon. Även kursintyget behöver uppdateras med rätt uppgifter. Avboka din plats: Logga in på ditt konto på fremia.se. I inloggningsmenyn som fälls ut till höger på sidan hittar du avbokningen under ”Dina utbildningar”.