Avtalskurs för Cirkelledare och övriga ledare/lärare

Avtalskursen är en introduktion till arbetsrätten med utgångspunkt i kollektivavtalet Cirkelledare och övriga ledare/lärare.

Arbetsrätt handlar om villkor och förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare. En stor del av dessa villkor regleras i kollektivavtal. Att känna till det kollektivavtal som din verksamhet omfattas av underlättar i arbetsgivarlivet och minskar risken att göra fel som kan leda till onödiga tvister och kostnader.

Den här kursen utgår särskilt från Cirkelledaravtalet. Vi går igenom avtalets väsentliga delar och hur dessa förhåller sig till övrig lagstiftning. Du får konkreta exempel och tips på hur du ska agera som arbetsgivare i olika situationer utifrån de regler som finns.

Avtalskursen riktar sig till dig som är arbetsgivare och som är bunden av kollektivavtalet Cirkelledare och övriga ledare/lärare. Kursen är framför allt framtagen för dig som är arbetsgivarrepresentant, chef eller nybliven medarbetare med arbetsgivaransvar.

Tillsammans går vi igenom arbetsgivarens ansvar för personalen avseende lagar, allmänna anställningsvillkor, anställning och uppsägning. Efter kursen har du fått de kunskaper du behöver för att känna dig trygg i hur du ska tillämpa kollektivavtalet.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Syfte
Syftet med utbildningen är att ge dig som arbetsgivare goda grundkunskaper och en överblick över de viktigaste reglerna inom arbetsrätten och kollektivavtalet.
Målgrupp
Arbetsgivare som omfattas av kollektivavtalet Cirkelledare och övriga ledare/lärare. Kursen riktas framför allt till dig som är arbetsgivarrepresentant, chef eller nybliven medarbetare med arbetsgivaransvar.
Avbokningspolicy
Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss detta så att vi kan erbjuda någon annan din plats. Anmälan är bindande, men du kan överlåta din plats till annan person i ditt företag/din organisation.

Vid överlåtelse av din plats måste du meddela oss namn och mejladress till ersättaren, eftersom anslutningslänk och all övrig information till kursdeltagarna kommer att skickas ut via mejl.

Om du inte överlåtit din plats till annan person i ditt företag/ din organisation och inte heller avbokat dig, debiteras du hela kursavgiften. För att undvika denna kostnad, avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre arbetsdagar innan kursdag.