Arbetsrätt – MBL och FML

Som arbetsgivare är du skyldig enligt medbestämmandelagen (MBL) att förhandla med facket. Men det kan vara lite knepigt att veta när och vem som ska påkalla förhandlingen. Finns det även en lokal facklig klubb eller förening är det också viktigt att känna till regelverket kring de fackliga förtroendevaldas förutsättningar (FML). I den här utbildningen fördjupar vi oss i de väsentligaste delarna av MBL och FML.

Som arbetsgivare har du primär förhandlingsskyldighet och ska regelbundet informera de fackliga parterna om vad som händer i verksamheten. Innan du tar beslut om större förändringar eller förändringar som påverkar arbets- eller anställningsförhållanden för de anställda måste du påkalla förhandling med de fackliga parterna, en så kallad MBL-förhandling.

I den här utbildningen går vi igenom vad lagen om medbestämmande i arbetslivet säger och de olika stegen i förhandlingsprocessen. Du fördjupar dig i lagen och vad den innebär i praktiken. Vi tittar även på förtroendemannalagen, FML, vilka de fackliga parterna är och vilka rättigheter de har. Du får också veta vad informationsplikt och primär förhandlingsskyldighet innebär, vad en MBL-förhandling är, vad som sker under förhandlingen och vad du ska göra när förhandlingen är avslutad.

Utbildningsledare: Jeanette Georgii-Gustafson

Övrigt:

Utbildningen är på avancerad nivå och riktar sig till dig som har personalansvar, är chef eller arbetar inom HR – alla med ansvar för att förhandla med facket. Grundläggande kunskaper om arbetsrätt är en förutsättning.

Tips! Har du väldigt lite eller inga kunskaper inom arbetsrätt kan du kika på våra utbildningar på grundläggande nivå, exempelvis Arbetsrätt - lär dig grunderna.

Praktisk information:

Utbildningen hålls digitalt via Teams. Den pågår i tre timmar med en kortare paus i mitten. Vi uppmuntrar till frågor och interaktivitet under utbildningen för att du ska får ut mesta möjliga av den.

Du får en kallelse med anslutningslänk två dagar innan utbildningsdag.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Syfte
Deltagarna ska efter utbildningen känna till sina skyldigheter utifrån MBL, hur en MBL-förhandling genomförs och vilka verktyg som finns att tillgå. Deltagarna ska känna sig trygga i att uppfylla sina skyldigheter utifrån MBL.
Målgrupp
Personalansvariga, chefer, HR - alla som har ansvar för att förhandla med facket.
Förkunskaper
Grundläggande kunskaper inom arbetsrätt är ett krav. Du ska gärna även ha bekantat dig med Fremias arbetsgivarguide avseende MBL-förhandlingar innan kursen, https://www.fremia.se/avtal--radgivning%2fsa-gor-du%2fmbl-forhandling%2f.
Avbokningspolicy
Din anmälan är bindande så länge du inte har avbokat eller överlåtit din plats. Det innebär att även om du inte deltar i utbildningen så debiteras du hela kursavgiften. Undvik kostnaden genom att avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre arbetsdagar innan kursdag. Överlåta din plats: Du kan låta en annan person överta din kursplats, så länge det är en person inom din organisation. För att överlåta platsen måste du meddela oss namn, telefonnummer och mejladress till din ersättare. Mejla uppgifterna till oss på utbildning@fremia.se. Vi behöver de nya uppgifterna eftersom anslutningslänken och all övrig information skickas via mejl till kursdeltagarna. Ibland behöver vi även nå deltagarna via telefon. Även kursintyget behöver uppdateras med rätt uppgifter. Avboka din plats: Logga in på ditt konto på fremia.se. I inloggningsmenyn som fälls ut till höger på sidan hittar du avbokningen under ”Dina utbildningar”.