Avancerad kurs i arbetsrätt – MBL och FML

Är du arbetsgivare så är du enligt MBL skyldig att förhandla med facket, men det kan vara lite knepigt att veta när och vem som ska påkalla förhandlingen. Finns det även lokal facklig klubb eller förening är det också viktigt att känna till regelverket kring de fackliga förtroendevaldas förutsättningar, FML. I den här utbildningen fördjupar vi oss i de väsentligaste delarna av MBL och FML. Du lär dig när du ska informera och förhandla och vad du ska göra före, under och efter förhandlingen.

Som arbetsgivare har du primär förhandlingsskyldighet och ska regelbundet informera de fackliga parterna om vad som händer i verksamheten. Innan du tar beslut om större förändringar eller förändringar som påverkar arbets- eller anställningsförhållanden för de anställda måste du påkalla förhandling med de fackliga parterna, en så kallad MBL-förhandling. I den här utbildningen går vi igenom vad som gäller enligt lagen och de olika stegen i förhandlingsprocessen.

Du får lära dig grunderna i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL, och vad den innebär i praktiken. Vi tittar även på förtroendemannalagen, FML, vilka de fackliga parterna är och vilka rättigheter de har. Du får också veta vad informationsplikten och primär förhandlingsskyldighet innebär, vad en MBL-förhandling är, vad som sker under förhandlingen och vad du ska göra när förhandlingen är avslutad.

Utbildningen är en digital halvdagsutbildning. Den riktar sig till dig som har personalansvar, är chef eller arbetar inom HR – alla med ansvar för att förhandla med facket.

Kursledare: Carina Ekblad Wendel och Lena Tapper.

Praktisk information:

Du får en kallelse med anslutningslänk två dagar innan kursdag.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Syfte
Deltagarna ska efter kursen känna till sina skyldigheter utifrån MBL, känna till hur en MBL-förhandling genomförs och veta vilka verktyg som finns att tillgå. Deltagarna ska känna sig trygga att navigera inom samverkan och medbestämmande på arbetsplatsen.
Målgrupp
Personalansvariga, chefer, HR - alla som har ansvar för att förhandla med facket.
Förkunskaper
Grundläggande kunskaper inom arbetsrätt. Du ska gärna ha bekantat dig med Fremias arbetsgivarguide avseende MBL-förhandlingar innan kursen, https://www.fremia.se/avtal--radgivning%2fsa-gor-du%2fmbl-forhandling%2f.
Avbokningspolicy
Din anmälan är bindande så länge du inte har avbokat eller överlåtit din plats. Det innebär att även om du inte deltar i utbildningen så debiteras du hela kursavgiften. Undvik kostnaden genom att avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre arbetsdagar innan kursdag. Överlåta din plats: Du kan låta en annan person överta din kursplats, så länge det är en person inom din organisation. För att överlåta platsen måste du meddela oss namn, telefonnummer och mejladress till din ersättare. Mejla uppgifterna till oss på utbildning@fremia.se. Vi behöver de nya uppgifterna eftersom anslutningslänken och all övrig information skickas via mejl till kursdeltagarna. Ibland behöver vi även nå deltagarna via telefon. Även kursintyget behöver uppdateras med rätt uppgifter. Avboka din plats: Logga in på ditt konto på fremia.se. I inloggningsmenyn som fälls ut till höger på sidan hittar du avbokningen under ”Dina utbildningar”.