Säker i butik - en webbutbildning

Alla som jobbar inom handeln kan gå den nya kostnadsfria webbutbildningen Säker i butik. Den görs i egen takt på datorn, mobilen eller surfplattan.

Ibland uppstår situationer som är svåra – trots ett bra förebyggande arbete och säkerhetsrutiner. En konflikt eller ett brott kan skapa oro och sätta press på alla inblandade. Men om du och dina anställda vet hur man kan hantera olika situationer på ett säkert sätt kan ni känna er tryggare. Om ni lyckas behålla lugnet kan det till och med bidra till att situationen i sig blir mindre allvarlig.

Om utbildningen

Säker i butik består av tre kapitel som tar upp vad man kan göra innan något händer, om det händer och när det har hänt. Den har också en fördjupning för chefer och skyddsombud. Till utbildningen hör en handledning man kan använda om man vill arbeta med frågorna i grupp på arbetsplatsen. Utbildningen är framtagen i ett samarbete mellan Handelsrådet och Prevent.

Gå Säker i butik och bli tryggare på jobbet.

Till webbutbildningen