Säker i butik

Webbutbildning: Den mest populära webbutbildningen om butikssäkerhet med fler än 12 000 deltagare per år. Avsnitten tar upp de viktigaste reglerna för säkerhetsarbete i butik och knyter an till det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsplatser ska ha. Webbutbildningen Säker i butik är kostnadsfri.

Genom den här utbildningen får du och dina chefer kunskap som minimerar riskerna för rån, ökar beredskapen hos de anställda och hjälper er att lindra verkningarna om ett rån ändå inträffar.

Den nya webbutbildningen är uppdelad i två delar

  1. En som vänder sig till chefer och skyddsombud som behöver djupare kunskaper om säkerhetsfrågorna och
  2. en som vänder sig till medarbetare.

Webbutbildningen tar cirka 45 minuter och i slutet av utbildningen gör deltagaren ett kunskapstest. När testet är godkänt kan deltagaren skriva ut ett kursintyg.

Webbutbildningen är anpassad för att fungera på dator, läsplatta och mobiltelefon.

Webbutbildningen  är kostnadsfri och framtagen i samarbete mellan Handelsrådet Arbetsmiljö och säkerhet och Prevent.

Starta webbutbildningen

Uppdaterad
för 10 månader sen