Brandsäkerhet

Brandsäkerhet i handeln

"Varje timme startar en brand på en arbetsplats i Sverige."

Webbutbildning: Kostnadsfri onlinekurs om brandsäkerhet specifikt för handeln.

Varje timme startar en brand på en arbetsplats i Sverige. Förstörda varulager, förlorade intäkter och vattenskador är några av konsekvenserna. I värsta fall kan människors liv vara i fara.

Med förebyggande åtgärder och övning kan vi minska antalet bränder och begränsa skadorna om det ändå skulle hända.