Brandfarlig vara i handeln

Hantera brandfarligt gods

"Riskera inte att orsaka eller förvärra en brand"

Drivmedel till fordon, gas och lösningsmedel finns i både i dagligvaruhandeln och i fackhandeln. Det gäller att hantera varorna rätt så att de inte riskerar att orsaka eller förvärra en brand. Därför är det viktigt att du får den kunskap du behöver.

Utbildningen vänder sig till dig som är eller ska bli föreståndare för brandfarlig vara inom handeln, det vill säga som har fått i uppgift att se till att brandfarliga varor hanteras på ett säkert sätt. 

Efter att ha genomgått utbildningen ska du:

  • känna till de egenskaper som gör brandfarliga varor farliga
  • känna till risker med olika tändkällor
  • ha kunskap om hantering av brandfarlig vara i handeln.

Webbutbildningen och utbildningsmaterialet är framtagen av Handelsrådet och Prevent.