Arbetsmiljö – lär dig grunderna

Arbetsmiljön är en viktig del i arbetsgivaransvaret, men vad innebär det i praktiken för dig som arbetsgivare och chef? I Arbetsmiljö – lär dig grunderna får du grundläggande kunskaper om de regelverk du har att förhålla dig till och en bra överblick av frågorna på arbetsmiljöområdet.

En bra arbetsmiljö är förebyggande och minskar risken för sjukdom och olycksfall. Det gör också din arbetsplats mer attraktiv både för nya arbetssökande och för de som köper dina varor eller tjänster. I den här utbildningen lägger vi tillsammans en god grund för ditt arbetsmiljöarbete.

På ett lättsamt och kortfattat sätt tar vi oss igenom många frågeställningar om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. I dialog och övningar redogör vi för grundläggande lagar och regler som finns inom arbetsmiljöområdet. Du får lära dig om Arbetsmiljöverkets uppdaterade föreskrifter, ansvar och delegering, systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö.

Vi går också igenom vad du som chef behöver veta om arbetsmiljöarbete och vad du ska göra. Beroende på vilken verksamhet du bedriver kan arbetsmiljöarbete bland annat handla om arbetsställningar, buller, arbetstider och arbetets organisation. Det kan också röra sig om kränkningar, hot, våld, trivsel, stress, arbetsbelastning och samverkan.

Utbildningsledare: Kerstin Wrisemo och Nadia Larsson

Kurstillfällen:

-10/9 Stockholm

-23/10 Malmö

-31/10 Göteborg

Praktisk information:

Utbildningen genomförs fysiskt i Malmö, Stockholm och Göteborg. Ta med dig en dator, surfplatta eller annat för att kunna ta del av kursmaterialet vid utbildningstillfället.

Lunch ingår i priset. Eventuella kostpreferenser meddelas i samband med anmälan.

Du får en kallelse fem dagar innan utbildningsdag.

Information om lokal kommer senare.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Fysisk
Syfte
Skapa grundläggande förståelse för arbetsmiljöområdet, vetskap om hur och varför arbetsmiljöarbete ska bedrivas, samt ge dig som arbetsgivare och chef de verktyg du behöver i ditt arbetsmiljöansvar.
Målgrupp
Kursen vänder sig till styrelseledamöter, chefer, HR och arbetsmiljöansvariga. Vi uppmanar att även skydds/arbetsmiljöombud deltar tillsammans med respektive chef.
Förkunskaper
Inga, utbildningen är på grundläggande nivå. Vill du istället fördjupa dig inom arbetsmiljöområdet titta gärna på våra utbildningar på avancerad nivå inom arbetsmiljö, exempelvis Arbetsmiljö – SAM & OSA.
Avbokningspolicy
Din anmälan är bindande så länge du inte har avbokat eller överlåtit din plats. Det innebär att även om du inte deltar i utbildningen så debiteras du hela kursavgiften. Undvik kostnaden helt genom att avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast 22 arbetsdagar innan kursdag. Utöver reglerna ovan gäller: Vid återbud mer än 21 arbetsdagar innan kursdagen tas ingen kursavgift ut. Vid återbud 14-21 arbetsdagar före kursdagen debiteras halva kursavgiften. Vid återbud mindre än 14 arbetsdagar före kursdagen, eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Överlåta din plats: Du kan låta en annan person överta din kursplats, så länge det är en person inom din organisation. För att överlåta platsen måste du meddela oss namn, telefonnummer och mejladress till din ersättare. Mejla oss på utbildning@fremia.se. Vi behöver de nya uppgifterna eftersom all information skickas via mejl till kursdeltagarna. Ibland behöver vi även kunna nå deltagarna via telefon. Uppgifterna på kursintyget behöver också uppdateras. Avboka din plats: Logga in på ditt konto på fremia.se. I inloggningsmenyn som fälls ut till höger på sidan hittar du avbokningen under ”Dina utbildningar”.