Arbetsmiljöarbete - fortsättningskurs

Veronica Johansson

"Du som arbetsgivare får konkreta verktyg till ditt systematiska arbetsmiljöarbete."

Förebygg risker för olycksfall och sjukdom med systematiskt arbetsmiljöarbete. I den här kursen tar vi nästa steg och fördjupar oss i de praktiska detaljerna och arbetsmiljölagen. Du som arbetsgivare får handledning och konkreta verktyg som du kan använda i det systematiska arbetsmiljöarbetet i din verksamhet.

Innehåll Aktuella kurstillfällen

Detaljer
Kursnamn
Arbetsmiljöarbete - fortsättningskurs
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Kostnad
1.500 kr kr (inkl. moms)
Syfte
Fördjupa kunskaperna om arbetsmiljölagen och tydliggöra vad som är arbetsgivarens ansvar. Ge dig som arbetsgivare och chef praktisk handledning och konkreta verktyg som du har nytta av i det systematiska arbetsmiljöarbetet som ska genomföras i din egen verksamhet.
Målgrupp
Kursen vänder sig till styrelseledamöter, chefer, ledare, HR och arbetsmiljöansvariga.
Förkunskaper
Grundläggande förståelse för området arbetsmiljö, exempelvis genom Fremias grundkurs i arbetsmiljöarbete.
Avbokningspolicy
Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss detta så att vi kan erbjuda någon annan din plats. Anmälan är bindande men du kan överlåta din plats till annan person i ditt företag/din organisation.

Viktigt att du meddelar oss till vem du överlåter din plats, då anslutningslänk och övrig information kommer att skickas ut via mejl till den person som ska delta.

Om du inte överlåtit din plats till annan person i din organisation och inte heller avbokat dig, debiteras du din anmälningsavgift. För att undvika denna kostnad, avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre vardagar innan kursstart.

Innehåll

Förebygg risker för olycksfall och sjukdom genom att regelbundet se över den egna arbetsmiljön. Du som arbetsgivare, tillsammans med dina anställda, är bäst lämpad att göra detta i din verksamhet. Det är ni som vistas i miljön varje dag och som kan skapa goda förutsättningarna för en bra arbetsmiljö och ett trevligt socialt arbetsklimat.

I Arbetsmiljöarbete fortsättningskurs tar vi nästa steg och fördjupar oss i de praktiska detaljerna, hur du ska gå till väga i vardagen och i din verksamhet. Arbetsmiljöarbetet innefattar många olika delar, inte bara fysiska risker. Det kan även handla om samverkan, trivsel, arbetsbelastning, trygghet, ergonomi, organisation, arbetsanpassning med mera.

I den här kursen tittar vi närmare på metoden systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Med arbetsmiljölagstiftningen som grund går vi igenom olika arbetsmiljöfrågor och hur du i praktiken ska göra för att undersöka, göra riskbedömningar och därefter åtgärda eventuella riskmoment.

Genom dialog och praktiska övningar lyfter vi in olika frågor, till exempel om organisatorisk och social arbetsmiljö, i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du får gärna ta med dig konkreta frågor från din egen verksamhet.

Kursledare
Veronica Johansson och Nadia Larsson

Du får en kallelse med anslutningslänk två dagar innan kursdag.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Aktuella kurstillfällen

Ort Kursstart Sista anmälan Anmälan
Digital 15 november 09:00 - 12:00 10 november Anmäl
Digital 11 oktober 09:00 - 12:00 6 oktober Anmäl
Detaljer
Kursnamn
Arbetsmiljöarbete - fortsättningskurs
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Kostnad
1.500 kr kr (inkl. moms)
Syfte
Fördjupa kunskaperna om arbetsmiljölagen och tydliggöra vad som är arbetsgivarens ansvar. Ge dig som arbetsgivare och chef praktisk handledning och konkreta verktyg som du har nytta av i det systematiska arbetsmiljöarbetet som ska genomföras i din egen verksamhet.
Målgrupp
Kursen vänder sig till styrelseledamöter, chefer, ledare, HR och arbetsmiljöansvariga.
Förkunskaper
Grundläggande förståelse för området arbetsmiljö, exempelvis genom Fremias grundkurs i arbetsmiljöarbete.
Avbokningspolicy
Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss detta så att vi kan erbjuda någon annan din plats. Anmälan är bindande men du kan överlåta din plats till annan person i ditt företag/din organisation.

Viktigt att du meddelar oss till vem du överlåter din plats, då anslutningslänk och övrig information kommer att skickas ut via mejl till den person som ska delta.

Om du inte överlåtit din plats till annan person i din organisation och inte heller avbokat dig, debiteras du din anmälningsavgift. För att undvika denna kostnad, avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre vardagar innan kursstart.

Uppdaterad
för 17 dagar sen