Arbetsmiljö för små arbetsgivare

Arbetsmiljön är en viktig del i arbetsgivaransvaret, men vad innebär det i praktiken för dig som är arbetsgivare och chef i en mindre organisation? Vi lär dig grunderna i arbetsmiljöarbetet och hur även du som driver en mindre organisation med enkla knep kan satsa på att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö.

En bra arbetsmiljö är förebyggande och minskar risken för sjukdom och olycksfall. Den ökar även trivseln på arbetsplatsen och du blir en mer attraktiv arbetsgivare. I den här utbildningen lär du känna de grundläggande regelverken som finns på arbetsmiljöområdet, vad du behöver veta om arbetsmiljöarbete och vad du ska göra i det löpande arbetsmiljöarbetet. Utbildningen är anpassad efter hur arbetsmiljöarbetet kan bedrivas inom verksamheter med ett fåtal anställda.

På ett lättsamt och kortfattat sätt tar vi oss igenom många frågeställningar kring arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Du får inblick i de lagar och regler som du har att förhålla dig till och vi tar oss an sådant som ansvar och delegering, systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi bjuder också på många tips och enkla knep som underlättar för dig i det löpande arbetsmiljöarbetet och som på olika sätt kan förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

Utbildningen är på grundläggande nivå och riktar sig till dig som har personalansvar, är styrelseledamot, chef eller arbetar inom HR – alla med arbetsgivaransvar eller som i sitt dagliga arbete hanterar personal.

Utbildningsledare: Kerstin Wrisemo, och Nadia Larsson.

Praktisk information:

Utbildningen hålls digitalt via Teams. Den pågår i tre timmar med en kortare paus i mitten. Vi uppmuntrar till frågor och interaktivitet under utbildningen för att du ska får ut mesta möjliga av den.

Du får en kallelse med anslutningslänk två dagar innan utbildningsdag.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Syfte
Att skapa förståelse för området arbetsmiljö, vetskap om hur och varför arbetsmiljöarbete ska bedrivas, samt utifrån de särskilda förutsättningar som råder inom mindre verksamheter ge dig som arbetsgivare och chef de verktyg du behöver i ditt arbetsmiljöansvar.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till styrelseledamöter, chefer, HR och arbetsmiljöansvariga inom mindre organisationer och verksamheter med få anställda. Utbildningen är på grundläggande nivå och du som deltar har väldigt få eller inga kunskaper inom området. Även skyddsombud/arbetsmiljöombud kan anmälas att delta tillsammans med respektive arbetsgivarrepresentant.
Förkunskaper
Inga förkunskaper. Kursen är av grundläggande karaktär.
Avbokningspolicy
Din anmälan är bindande så länge du inte har avbokat eller överlåtit din plats. Det innebär att även om du inte deltar i utbildningen så debiteras du hela kursavgiften. Undvik kostnaden genom att avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre arbetsdagar innan kursdag. Överlåta din plats: Du kan låta en annan person överta din kursplats, så länge det är en person inom din organisation. För att överlåta platsen måste du meddela oss namn, telefonnummer och mejladress till din ersättare. Mejla uppgifterna till oss på utbildning@fremia.se. Vi behöver de nya uppgifterna eftersom anslutningslänken och all övrig information skickas via mejl till kursdeltagarna. Ibland behöver vi även nå deltagarna via telefon. Även kursintyget behöver uppdateras med rätt uppgifter. Avboka din plats: Logga in på ditt konto på fremia.se. I inloggningsmenyn som fälls ut till höger på sidan hittar du avbokningen under ”Dina utbildningar”.