Unik satsning på yrkespraktik

I år tar nästan 3000 gymnasieelever studenten inom handels- och administrationsprogrammet. De har chans att få en unik inträdesbiljett till arbetsmarknaden genom ett års yrkespraktik. Jobbpakten sprack, men Arbetsgivarföreningen KFO, Handelsanställdas förbund och Svensk Handel lanserar i dagarna handelns egen yrkespraktik.

Målet med satsningen är dubbelt. Dels handlar det om att förbereda de unga på en karriär i handeln och att höja kompetensen i branschen. Dels handlar det om att arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar för att minska ungdomsarbetslösheten.
– Vi är väldigt glada över att gemensamt kunna presentera den här satsningen och att vi nu har ett genomarbetat program för yrkespraktik på plats. Det innebär att de som går ut gymnasiet i vår kan få en anställning som praktikant redan till hösten, säger Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel.

Butiker som är medlemmar i antingen KFO eller Svensk Handel har möjlighet att ta emot en praktikant under ett år på heltid till 75 procent av lönen.  Butiken utser en handledare som fungerar som stöd i det dagliga arbetet. Yrkespraktikanten kombinerar 75 procent praktiskt arbete med 25 procent självstudier. Både handledare och praktikant har tillgång till en interaktiv webbportal med ett antal utbildningsområden och arbetsuppgifter.
– När praktikantåret är över kan arbetsgivaren anställa en ny kollega som har en rykande färsk utbildning, praktisk erfarenhet av försäljning och kunskaper om hur det fungerar i just den här butiken, säger Lars-Anders Häggström, förbundsordförande på Handelsanställdas förbund.

Parterna har bildat en gemensam yrkesnämnd som ska stå för kvalitetssäkring och utveckling av yrkespraktiken.
– Satsningen på yrkespraktiken är unik och visar vår vilja att ta ansvar för att minska ungdomsarbetslösheten. Man kan säga att jobbpakten lever inom handelsområdet, säger Arne Mårtensson, förbundsdirektör på KFO.

Kontakt:
Arbetsgivarföreningen KFO:
Magnus Lindström, chefsförhandlare, tfn 08-702 54 35

Handels:
Lennart Grönberg, utbildningsansvarig, tfn 08 412 68 26
Kristina Jogestrand, pressekreterare, tfn 070 675 19 89

Svensk Handel:
Helen Rönnholm, ansvarig utbildning och forskning, 010-47 18 634

Läs mer på www.yrkespraktik.se

Visa på Mynewsdesk
Uppdaterad
den 2 juni, 2022