Tio minuter på toaletten? Eller hur länge sitter du?

Angående regeringens lagrådsremiss per den 5 juni 2012.

Arbetsgivarföreningen KFO är minst sagt förvånad över att regeringen går vidare med en omfattande remiss till lagrådet om radikala ändringar i lagarna om personlig assistans, och att man inte beaktat våra allvarliga synpunkter och varningar. Se bifogat remissvar. Dock kan vi konstatera att förslaget från enmansutredningen om att förbjuda gode män att arbeta som assistenter inte blir lag. Detta är helt i linje med KFOs och KFOs medlemmars remissvar.

KFO befarar att man genom förslagen upplöser assistansreformens absolut grundläggande principer om respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Arbetsgivare och anställda inom assistansverksamhet blir regeringens ansvariga informatörer om och kontrollanter av enskilda personers assistansanvändning (det vill säga livsföring). Det är en kontrollordning som är helt tidigare okänd för verksamheter som bedrivs i privat eller kooperativ regi, utan eget myndighetsansvar. Assistansanordnarna får både uppdrag och ekonomisk anledning att informera sig om den enskildes personliga förhållanden och sätt att leva. Förfarandena kan helt uppenbart komma att komplicera de redan så känsliga relationerna mellan assistenten och assistentanvändaren/arbetsgivaren.

Våra folkvalda som vanligtvis har en sund och försiktig hållning i ärenden som rör medborgarens personliga integritet skulle förmodligen aldrig ens fundera över att kartlägga icke funktionshindrades personliga hygien eller längd på toalettbesök, men det är precis det som kommer att ske nu. Det är helt galet och på inget sätt acceptabelt.

KFO står som alltid bakom tydliga ingripanden mot systematiska bedrägerier, men med dessa förslag till ny lagstiftning är absurda. Framför allt finns det bättre sätt att komma åt fusket.

För mer utförlig information och kommentarer, kontakta:

Anita Fink Knudsen, Chefsförhandlare, Arbetsgivarföreningen KFO: 070-578 80 14 eller

Kicki Blom, Kommunikationschef, Arbetsgivarföreningen KFO: 070-578 80 02

 

I Sverige finns totalt cirka 90 000 anställda personliga assistenter i kommunal och privat regi, varav nästan en tredjedel är anställda i KFOs medlemsföretag. Arbetsgivarföreningen KFO har bland sina 3 700 medlemmar 500 personlig assistans-medlemmar med sammanlagt drygt 28 000 anställda. Här återfinns brukarkooperativ, aktie- och handelsbolag, ideella föreningar och assistansanvändare som är sina egna arbetsgivare.

Visa på Mynewsdesk