Starkt och tydligt avtal ─ ett kliv framåt för civilsamhället

Nu är det nya kollektivavtalet för ideella organisationer klart. Två avtal har blivit ett och utgör nu arbetsgivareföreningen Fremias största. Tydligare skrivelser om målstyrd arbetstid, justerad föräldralönetrappa och prövotid för visstidsanställningar är några av nyheterna.

− Nu får civilsamhällets organisationer ett avtal som är bättre anpassat efter deras förutsättningar, vilket stärker hela sektorn, säger Veronica Johansson, som tillsammans med kollegan Love Lind var Fremias förhandlare.

Det nya avtalet heter nu Kollektivavtal för tjänstemän inom civilsamhället för att signalera just detta: att Fremia strävar efter att vara en stark kraft för civilsamhällets organisationer. Att det nu är ett enda, samlat avtal är en följd av att Idea och KFO gått ihop och bildat arbetsgivareföreningen Fremia. Avtalet berör sammanlagt runt 1650 medlemmar och 19 000 anställda, vilket gör det till Fremias största. Avtalet bygger på Ideas tidigare tjänstemannavtal men innehåller också vissa skrivningar från KFO:s kollektivavtal för ideella organisationer.

Samlad sektor gynnar den svenska modellen
−Att man nu samlar en bransch i ett avtal stärker partsmodellen. Det faktum att Fremia har ett avtal som omfattar betydligt fler gör att man har större påverkan på de villkor som ska gälla i branschen, säger Nicola Lewis, biträdande förhandlingschef på Unionen som jämte Akademikerförbunden var Fremias fackliga avtalspart i förhandlingarna.  

Fremia lyckades uppnå sina tre huvudmål i förhandlingarna – att behålla tre punkter från Ideas tidigare avtal: anställningsformen fri visstidsanställning, konverteringstiden på 36 månader samt målstyrd arbetstid. Nyheter i avtalet är bland annat tydligare skrivelser kring målstyrd arbetstid, en justerad föräldralönetrappa vilket innebär kortare tid för intjänande av föräldralön, ökade avsättningar till delpension samt en prövotid för visstidsanställningar.

Tydligare avtal underlättar för både arbetsgivare och medarbetare
Andreas Wallén, förhandlare och avtalsansvarig på Unionen, tycker att avtalet innebär förbättringar totalt sett. Dels att löneavtalet kommer från Idea, men också att det är tydligare på flera punkter vilket underlättar både för arbetsgivare och anställda. Till exempel innehåller avtalet förtydliganden så att inte den som har målstyrd arbetstid riskerar att arbeta mer än någon som har reglerad arbetstid.

−Det är så många som brinner för det som föreningarna står för, då blir det lätt att man jobbar väldigt mycket, säger Andreas Wallén. Vi har också fått ett tillägg för de som kommer tillbaka från föräldraledighet att man ska beakta dem i fråga vad som behövs i kompetensutveckling, vilket är en jämställdhetsfråga, säger han.

Prövotid kan göra att fler arbetsgivare vågar anställa
I det nya avtalet finns en möjlighet att avtala om en prövotid på sex månader för fri visstidsanställning och vikariat längre än ett år, något som kan göra att arbetsgivare blir modigare att våga anställa.

− Många organisationer har ju finansiering med väldigt kort perspektiv, kanske bara ett år i taget eller ens det. Då kan det kännas tryggt att ha den här utvägen, säger Helena Ölander, HR-direktör på Plan International Sverige och organisationens representant i förhandlingarna.

Bidrar till attraktivitet på arbetsmarknaden
Förutom den mer självklara, arbetsrättsliga betydelsen av ett kollektivavtal, bidrar det till arbetsgivares attraktivitet på arbetsmarknaden. Kanske extra viktigt för ideella organisationer som ofta lever på donationer eller avtal med olika givare.

−Kollektivavtalet är ett av våra viktigaste verktyg för att vara en attraktiv bransch, då vi aldrig kommer kunna konkurrera med löner, säger Helena Ölander.

När arbetsmarknaden är i gungning är det extra viktigt med starka och tydliga kollektivavtal menar Veronica Johansson:

−Att vi fortsätter sluta kollektivavtal som är formade efter samhällets och medlemmarnas behov samtidigt som vi upprätthåller goda relationer med våra fackliga avtalsparter bidrar till en mer trygg och stabil arbetsmarknad. 

Visa på Mynewsdesk
Uppdaterad
den 19 januari, 2022