Schablonersättningen för personlig assistans en stor besvikelse

Regeringen avser att justera ersättningen för personlig assistans till 284 kronor per timme för 2015, enligt budgetpropositionen.

- Det är alldeles tokigt att påstå att den del i assistansersättningen som är avsedd att täcka administration, kompetensutveckling och assistansomkostnader är för hög, som regeringen nu gör. Regeringen bör intressera sig för hur pengarna används i praktiken. Det finns ännu inga av regeringen initierade undersökningar eller utredningar som är tillräckligt väl underbyggda, säger Hanna Kauppi, ansvarig för branschfrågor inom personlig assistans hos KFO.

I den undersökning av 2013 års kostnader som KFO gjorde bland medlemmar med sammanlagt 878 assistansberättigade, låg lönekostnaden på 89 procent av ersättningen och ett par procent lägre för egna arbetsgivare. Det är i god paritet med Försäkringskassans allmänna råd och modell för uppräkning av det förhöjda beloppet på 87-13 procent för lön och övriga kostnader.

Många KFO-medlemmar anser att deras existensberättigande består av att de koncentrerar sina resurser till en kvalificerad individuell anpassning där självbestämmande är centralt. Det måste finnas ett utrymme för kvalificerad rådgivning, för arbete med arbetsledning, för utbildning och för att lönesätta personliga assistenter så att de stannar i yrket och är rekryteringsbara.

- Den totala kostnadsökningen för kollektivavtalade lönejusteringar och arbetsgivaravgifter enligt upplägget i budgetpropositionen, kommer troligtvis för de allra flesta att ligga någonstans runt 10 kronor per timme för 2015. Regeringen justerar ersättningen med 4 kronor per timme. Ekvationen går inte alls ihop. Det minsta som både assistansberättigade och anordnare borde kunna vänta sig är en konsekvensanalys och ett svar på hur man tänkt, säger Hanna Kauppi.


Visa på Mynewsdesk