Samverkan för bättre arbetsmiljö inom hälsa, vård och omsorg

En ny arbetsmiljökommitté har bildats för verksamheter inom området hälsa, vård och omsorg. Det är arbetsgivarföreningen KFO som tillsammans med fackförbunden Kommunal, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Vision, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Vårdförbundet står bakom den nya kommittén.

- Både fack och arbetsgivare har ett gemensamt mål att all personal ska ha en bra arbetsmiljö, och nu får vi ett gemensamt forum att driva dessa frågor, säger Kerstin Wrisemo, ansvarig för arbetsmiljöfrågor på KFO.

Fokus kommer att ligga på samråd, erfarenhetsutbyte och information om arbetsmiljöfrågor. Dessutom kommer kommittén att följa och främja arbetsmiljöutvecklingen i verksamheterna.
-Jag hoppas även att vi kan initiera forsknings- och utvecklingsprojekt som kan förbättra arbetsmiljöarbetet i våra verksamheter, säger Kerstin Wrisemo.

Mer information:

Arbetsgivarföreningen KFO
Kerstin Wrisemo
08-702 54 37, 070-578 80 10
kerstin.wrisemo@kfo.se
 
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal
Lena Jonasson Fischer
0070-380 06 15
lena.jonasson-fischer@kommunal.se
 
Vårdförbundet
Anna Malm
0703-83 46 68
anna.malm@vardforbundet.se
 
Vision
Jan-Olov Olsson
08-789 64 35
jan-olov.olsson@vision.se
 
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, LSR
Per Lowén
0709-28 61 11
per.lowen@lsr.se
 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA
Sanna Feldell
08-466 24 68
sanna.feldell@fsa.se
 

Visa på Mynewsdesk
Uppdaterad
den 2 juni, 2022