Riksdagspartier eniga: Civilsamhället bör få mer generell finansiering

Samtliga riksdagspartier är positivt inställda till civilsamhällets organisationer och anser att den generella finansieringen behöver öka. Alla partier utom SD vill göra det svårare att ändra grundlagen, medan V är tveksamma. Det framkommer i en nypublicerad enkät om civilsamhällesfrågor som riksdagspartierna har svarat på.

Partiernas svar på enkäten visar att de är positivt inställda till det engagemang som finns i civilsamhället. Det stämmer väl överens med de erfarenheter som många civilsamhällesföreträdare vittnar om. Denna välvilliga inställning uttrycks på olika sätt av olika partier, ibland med vissa förbehåll, men visar sammantaget att politiken ser den kraft och potential som finns i civilsamhället.

– Att partierna har en positiv bild av civilsamhället och de aktiviteter som sker där är givetvis glädjande. Tyvärr översätts denna välvilliga inställning inte alltid i konkreta politiska beslut som gör faktisk skillnad för civilsamhället, säger Patrik Schröder, samordnare för civilsamhällesfrågor på Fremia.

Samtliga partier anser att organisationsbidrag och generellt stöd till civilsamhället ska vara prioriterat, för att komma bort från projektberoende och statlig styrning. Några lägger till att det samtidigt behövs ökad kontroll.

– Uppenbarligen har budskapet nått fram att projektifieringen av finansiering inte är hållbar och att civilsamhället vill något annat. Men om det nu råder en så tydlig politisk enighet om att partierna vill ha mer generell finansiering och mindre av projektbidrag, varför har vi då inte sett tydliga beslut i linje med det som uttrycks?, säger Patrik Schröder.

På frågan om de vill stärka det svenska grundlagsskyddet genom att göra det svårare att ändra grundlagen, svarar sex av åtta partier ”ja”. Sverigedemokraterna svarar ”nej” och Vänsterpartiet är avvaktande.

– Det var förvånande med ett så tydligt besked från en majoritet av våra riksdagspartiet. Frågan har varit aktuellt länge inom delar av civilsamhället, nu finns det kanske hopp om förändring, konstaterar Patrik Schröder.

En annan fråga som civilsamhället har slagits för länge är avskaffandet av den så kallade internmomsen. Även här råder total enighet bland riksdagspartierna: momsen som många organisationer tvingas betala när de köper tjänster av ”sig själva” ska bort.

Enkätundersökningen har genomförts under april–juni och besvarats av alla riksdagspartier. De 15 frågorna i enkäten tar avstamp i de huvudförslag som togs fram inom Nysta – Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Bakom undersökningen står Civos, Famna, Forum, Fremia och Giva Sverige, alla paraplyorganisationer inom civilsamhället.

Enkätundersökningen kommer även att ligga till grund för ett politikerseminarium som ingår i Civilsamhällesarenan i Almedalen, där politiker från alla partier medverkar. Civilsamhällesarenan genomförs 4–5 juli och innehåller 16 programpunkter med seminarier, debatter och samtal.

Ladda ned hela enkätundersökningen: https://www.fremia.se/nyhetsrum/nyheter/2022/enkatundersokning-riksdagspartier-civilsamhallet/

Till programmet för Civilsamhällesarenan: https://www.mucf.se/civilsamhallesarenan

För mer information eller kommentarer, kontakta:
Patrik Schröder, samordnare civilsamhälle, Fremia, 072-076 27 22, patrik.schroder@fremia.se

Visa på Mynewsdesk