Regeringen försvarar ideell verksamhet i enlighet med KFOs tidigare remissvar

Vid möte med finansminister Anders Borg idag den 31 mars, informerade finansministern Arbetsgivarföreningen KFO och andra representanter från civilsamhällets organisationer, om att EU-kommissionen avslagit regeringens ansökan om en momsredovisningsgräns för ideell sektor.

Bakgrunden är att kommissionen under 2008 inledde ett fördragsbrottsförfarande mot Sverige eftersom kommissionen ansett att den svenska momslagen ger för generösa undantag åt ideell sektor och därmed står i strid med det bakomliggande EU-direktivet. 

Regeringen ansökte därför tidigare i år hos kommissionen om att få införa en momsredovisningsgräns om 1 miljon kronor för ideell sektor. KFO har till finansdepartementet tidigare framfört att en momsredovisningsgräns är principiellt felaktig och allvarligt skulle försvåra för sektorn att över huvud taget kunna driva verksamhet. KFO har i stället menat att de nuvarande svenska reglerna med fullt momsundantag är i överensstämmelse med EU-direktivet, dock att vissa lagtekniska förändringar utan någon praktisk betydelse behöver göras i momslagstiftningen.

Finansministern betonade vid dagens möte sektorns vikt och betydelse för det svenska samhället. I linje med detta uppgav han att Sverige mot kommissionen nu kommer att hävda att det svenska undantaget är i enlighet med EU-rätten. Frågan avgörs ytterst av EU-domstolen men en eventuell prövning kan ta flera år och till dess gäller momsundantagen som tidigare. KFO välkomnar regeringens ställningstaganden.

Kontakta Anita Fink Knudsen, Näringspolitiskt ansvarig på Arbetsgivarföreningen KFO 08-702 54 00, vid eventuella frågor.

Visa på Mynewsdesk