Privat driven personlig assistans – skilj mellan äpplen och päron tack!

Arbetsgivarföreningen KFO välkomnar varenda granskning och undersökning som hjälper till att städa bort olämpliga och ohederliga aktörer på marknaden. Men vi motsätter oss å det kraftigaste att klumpas ihop i ett kollektiv där privata anordnare framställs som några slags vinstmaskiner!

En färsk rapport från ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, påstår att privata assistansföretag överkompenseras med 2,3 miljarder kronor per år. För varje timme av assistans man behöver och anmäler får man från Försäkringskassan en schablonersättning som ska täcka alla kostnader för assistansen.  Enligt ISF:s beräkning ”ger schablonen för år 2012 en marginal på 54 kronor per timme för assistansföretagen”.

Hur ISF kommit fram till denna beräkning är för oss ett mysterium när vi utgår från våra medlemmar. Vår lönestatistik visar att 87 procent av schablonersättningen går till löner till assistenter. Resterande 13 procent ska räcka till löner för administratörer, lokalhyra, utbildningar, vissa inventarier och hjälpmedel för en god arbetsmiljö för assistenterna.

Den ursprungliga intentionen i Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,  är att så långt som möjligt ge personer med omfattande funktionsnedsättningar möjligheten att leva ett liv så ”normalt” liv som möjligt.  De personliga assistenterna är förstås nyckeln till möjligheten och för att kunna rekrytera bra och för yrket lämpliga arbetstagare är goda anställningsvillkor och bra arbetsmiljö viktiga. KFOs medlemmar har därför alltid  vinnlagt sig om att avlöna assistenterna i enlighet med de riktlinjer som Assistansutredningen kom fram till och som Försäkringskassan använder i sina rekommendationer och avräkningar vid förhöjt ersatt belopp. Väldigt många av de assistansberättigade som kan få tillgång till förhöjd ersättning finns som medlemmar eller kunder till organisationer/företag som är medlemmar hos KFO. Dessa redovisar redan idag varje krona man använt utav assistansersättningen och lämnar tillbaka inte  använda pengar.

ISF föreslår att regeringen ser över assistansersättningen för att ersätta den med ett system som bättre speglar de verkliga kostnaderna för löner till och kostnader kring de personliga assistenterna. Om det blir en sådan särskild översyn måste man skilja på äpplen och päron. Huvuddelen av KFOs medlemmar driver sina verksamheter med en idéburen/kooperativ värdegrund och utan privata vinstintressen. Vi vet att medlemmarna redan idag använder assistansersättningen fördelningsmässigt enligt god sed och i enlighet med de regler som finns.

Fakta om KFO och personlig assistans:

I Sverige finns totalt cirka 90 000 anställda personliga assistenter i kommunal och privat regi, varav nästan en tredjedel är anställda i KFOs medlemsföretag. Arbetsgivarföreningen KFO har bland sina 3 700 medlemmar 500 personlig assistans-medlemmar med sammanlagt drygt 28 000 anställda. Här återfinns brukarkooperativ, aktie- och handelsbolag, ideella föreningar och assistansanvändare som är sina egna arbetsgivare.

För mer utförlig information och kommentarer, kontakta:

Anita Fink Knudsen, Chefsförhandlare, Arbetsgivarföreningen KFO: 070-578 80 14 eller

Kicki Blom, Kommunikationschef, Arbetsgivarföreningen KFO: 070-578 80 02

Visa på Mynewsdesk