Politiken hyllar kooperativt företagande

I en enkätundersökning bland riksdagspartierna märks en mycket positiv syn på kooperation som idé och företagsform. Alla partierna tycker att de kooperativa värderingarna och principerna stämmer väl överens med den egna politiska ideologin.

De flesta partier tycker också att kooperation ska kunna verka inom de flesta branscher, men Socialdemokraterna tycker inte att kooperation inom akutsjukvården är önskvärt, och ställer sig även tveksamma till områdena specialistsjukvård och apotek.

Tydligt nej från Centerpartiet
När vi ställer frågan om kooperativt företagande bör särbehandlas politiskt för att det jämfört med andra former av företagande är nytt och okänt, går svaren mera isär även mellan de politiska blocken. Moderaterna, Folkpartiet Centerpartiet och Socialdemokraterna svarar nej på den frågan, medan Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet svarar ja på frågan. Alltså en klart blocköverskridande fråga.
     På frågan om politiken har en uppgift att hjälpa fram det kooperativa företagandet svarar de flesta partier ja, förutom Folkpartiet som menar att man inte vill lyfta fram olika sätt att driva företag eller företagsformer och Centerpartiet som säjer tydligt nej.

Löften nästa mandatperiod
Så här ser de löften ut som partierna ger inför nästa mandatperiod.

Moderaterna: ”Vi har som mål att göra det enklare och mer lönsamt att bedriva företag i Sverige. Det är människornas företagsamhet – oavsett om de jobbar privat, offentligt, kooperativt – som kommer att skapa morgondagens välstånd.”

Folkpartiet: ”Kooperativ kan drivas i flera företagsformer, vanligast är dock som ekonomisk förening. Vi har för tillfället inga planer på att ändra förutsättningar för den företagsformen.”

Kristdemokraterna: ”Vi är starka anhängare av kooperativa företag, vi vill verka för mångfald av aktörer, där kooperationer ingår som en naturlig del.”

Centerpartiet: ”Vill underlätta för alla företag genom att minska regelbördan och göra det lättare och billigare att anställa. Det är i nya och växande företag som framtidens jobb skapas.”

Miljöpartiet: ”Vi vill tillsammans med kooperationen undersöka hur förutsättningarna för kooperationen kan förbättras.”

Socialdemokraterna: ”Vi vill ta tillvara potentialen hos de kooperativa företagen. Det är angeläget att den kooperativa företagsformen inte behandlas annorlunda än andra företag beträffande tillgång till lån, riskkapital och rådgivning. Det krävs kunskapsspridning till myndigheter, institutioner och kreditgivare.”

Vänsterpartiet: ”Ta bort alla regler som är till nackdel för kooperationen. Öka kunskapen och möjligheten med kooperation.”

Vill du veta mer? Kom gärna på seminariet Kooperativt företagande – framtidens företagande onsdagen den 7 juli kl 10:30-12:00 på S:t Hansgatan 41 i Visby. Där kan man ta del av hela enkätundersökningen, lära mer av företrädare för kooperativ av olika slag, samt lyssna på en politisk debatt.

Visa på Mynewsdesk