Ny arbetsmiljökommitté för fristående skolor, förskolor och fritidshem bildad

I ett gränsöverskridande samarbete mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivare har nu den första arbetsmiljökommittén inom områdena fristående skolor, förskolor och fritidshem bildats. 

- Vi är alla helt överens om att ett samarbete på detta område är nödvändigt. Vi ser att vi som parter kan bidra med något positivt till arbetsmiljöarbetet. Målet är att såväl arbetsgivare som arbetstagare ska ha det bra, säger Kerstin Wrisemo på Arbetsgivarföreningen KFO.

I september 2011 startades den nya arbetsmiljökommittén för fristående skolor, förskolor och fritidshem (fffsam). Detta genom att Arbetsgivarföreningen KFO, Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Vision blev överens om riktlinjer för kommitténs arbete.

Syftet med kommitténs verksamhet
fffsam är ett forum för samråd, erfarenhetsutbyte och information kring arbetsmiljöfrågor. fffsam har att inom det gemensamma avtalsområdet

  • följa och främja arbetsmiljöutvecklingen i verksamheterna
  • initiera forsknings- och utvecklingsprojekt
  • producera utbildnings- och informationsmaterial samt andra hjälpmedel för det lokala arbetsmiljöarbetet
  • bedriva opinionsbildning i syfte att främja samverkan i verksamheternas arbetsmiljöarbete
  • informera om forsknings- och utvecklingsresultat, olika hjälpmedel, goda exempel samt viktigare förändringar av regler m m på arbetsmiljöområdet

FAKTA:
fffsam (fristående skolor, förskolor, fritidshem i samarbete om arbetsmiljö) är den centrala partsgemensamma arbetsmiljökommittén för verksamheter inom fristående skolor, förskolor och fritidshem som är anslutna till Arbetsgivarföreningen KFO (KFO). I fffsam ingår representanter för Arbetsgivarföreningen KFO, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal), Sveriges Skolledarförbund och Vision.

 

För mer information kontakta:

Arbetsgivarföreningen KFO: Kicki Blom, 070-578 80 02, kicki.blom@kfo.se

Lärarförbundet: Erik Hallsenius, 070-514 73 86, erik.hallsenius@lararforbundet.se

Lärarnas Riksförbund: Jonas Eklund, 070-262 27 65, jonas.eklund@lr.se

Svenska Kommunalarbetareförbundet: Tord Almlöf, 070-526 88 81, tord.almlof@kommunal.se

Sveriges Skolledarförbund: Britt Sundström, 070-967 62 05, britt.sundstrom@skolledarna.se

Vision: Maria Martinsson, 070-655 50 48, maria.martinsson@vision.se

Visa på Mynewsdesk