Nu lanseras förskolebranschens nya nationella nätverk Fria Förskolor

Arbetsgivarorganisationerna Almega och Arbetsgivarföreningen KFO har gemensamt tagit initiativ till att starta nätverket som ska knyta samman fristående förskolor och förskolenätverk över hela landet.

-        Det finns ett stort behov av att samla branschen och ge den en tydlig röst, särskilt efter den senaste tidens debatt, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

De fristående förskolorna är en viktig del av svensk barnomsorg som bidrar med hög kvalitet och mångfald i verksamheten. Förskoleföretag och kooperativ har länge haft svårt att göra sig hörda i debatten vilket har gjort att bilden av branschen ibland blivit onyanserad.

Fria Förskolor kommer att påverka opinionsbildare och beslutsfattare för att åstadkomma goda villkor för fristående förskolor och därigenom medverka till högre kvalitet och ökad valfrihet inom barnomsorgen.

-        Fria Förskolor kommer att ta ledartröjan när det gäller kvalitetsutveckling inom förskolan. Kvalitetsfrågorna är oerhört viktiga och om de fristående förskolorna ska fortsätta ha ett så brett stöd som idag måste de alltid vara lika bra eller bättre än sina kommunala kollegor, säger Arne Mårtensson, vd för Arbetsgivarföreningen KFO.

Plats: Förskoledagarna, Waterfront Hotel, Stockholm

Tid: onsdag 9 mars kl 12.30 – 13.00.

Efter presentationen ges möjlighet att träffa Almegas och KFO:s företrädare samt det nya nätverkets talesperson och flera förskoleföretagare.

 

Kontakt:

Arne Mårtensson, vd Arbetsgivarföreningen KFO, tel 070-578 80 05

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, tel 070- 345 6951

 

Alla barn i Sverige har rätt till en god barnomsorg. Fria Förskolor verkar för högre kvalitet och större valfrihet inom barnomsorgen genom att öka de fristående förskolornas andel av barnomsorgen.

Idag har Sveriges cirka 2600 fristående förskolor sammanlagt cirka 83 000 barn inskrivna vilket innebär att cirka 19 % av barnen i förskoleåldern går i fristående förskola.

Sedan 1992 är det möjligt att bedriva förskola i privat regi. Verksamheten finansieras genom en kommunal barnomsorgspeng och förskoleavgifter inom ramen för maxtaxan.

Visa på Mynewsdesk