Nu lanserar vi initiativet Svensk Kooperation

De kooperativa idéerna ligger i tiden men den kooperativa företagsformen är okänd för många. Det ska projektet Svensk kooperation ändra på.

KF, Coop, Fonus, Riksbyggen, HSB, Folksam, LRF och OK – många av kooperationens varumärken är välkända, men idag tänker de flesta inte på att företagen är medlems- eller kundägda och allt vad det innebär. Ändå ligger de kooperativa idéerna i tiden. Kooperationens grundvärden – som långsiktig lönsamhet, kundnytta och samhällsansvar – är mer aktuella än någonsin.

De 18 största kooperativa och ömsesidiga företagen har en omsättning på 240 miljarder kronor per år och har 58 000 anställda vilket gör dem till en viktig del av näringslivet i Sverige. De kooperativa företagen är en förebild när det gäller konsumentmakt, ekonomisk transparens, bra arbetsvillkor och hållbar produktion.

Det är dags att fler får lära känna kooperationen som ett attraktivt och nödvändigt komplement inom näringslivet i Sverige.

Initiativet Svensk Kooperation har som mål att sätta de kooperativa företagens villkor på den politiska agendan och stärka deras konkurrenskraft och affärsmöjligheter. Och att visa att de kooperativa företagen är en viktig del av näringslivet i Sverige.

De primära målgrupperna för projektet Svensk kooperation är politiker, opinionsbildare och media. Vi vill också ge medlemmar, anställda och allmänheten en mer relevant bild av den kooperativa företagsformen.

Svensk Kooperation är ett initiativ som drivs av Arbetsgivarföreningen KFO, KF, Folksam, OK, Fonus, Riksbyggen, LRF och Coompanion i samarbete med HSB och PwC.

Följ oss här

Webb: svenskkooperation.se

Twitter: twitter.com/svekoop

Facebook: facebook.com/svenskkooperation

Youtube: Svekoop Play

Visa på Mynewsdesk