Kraftig ökning av kvinnor i ledningen för kooperativa företag

37 procent, eller mer än var tredje person i ledningen för kooperativa företag, är en kvinna. En ökning med fem procentenheter jämfört med tidigare år. Det visar en undersökning som arbetsgivarorganisationen KFO har gjort bland de 18 största kooperativa företagen. Motsvarande siffra för börsbolagen är 17,2 procent enligt Andra AP-fondens årliga kvinnoindex.

Undersökningen från KFO, som baseras på 2012 års siffror, visar även att kvinnor är bättre representerade i styrelserna för de kooperativa företagen, där 31 procent är kvinnor jämfört med börsbolagens 22,3.  De 18 största kooperativa företagen i Sverige omsatte 230 miljarder kronor och hade 63 000 anställda under 2012.

Lördagen den 8 mars är det internationella kvinnodagen. En dag som är till för att sätta fokus på jämställdhet och rättvisa villkor. Hur kommer det då sig att de kooperativa företagen har lyckats så bra med den kvinnliga representationen?
- Jämställdhet är en naturlig del av verksamheten, eftersom de kooperativa företagen baseras på en demokratisk värdegrund. En annan förklaring är att deras stämmor har beslutat om tydliga strategier för jämställdhet och att de har gett sina valberedningar ett uppdrag att åstadkomma detta i praktiken. Det här är också något som de regelbundet följer upp, säger Petter Skogar, förbundsdirektör på Arbetsgivarföreningen KFO.

Trots den kraftiga ökningen av andelen kvinnor i ledande positioner, är det en bit kvar till målet med en jämställd ledning och styrelse. De flesta kooperativa företag arbetar aktivt med att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar. Det handlar både om jämställdhet i lönebildningen, att underlätta för föräldrar att kombinera arbetsliv och familjeliv och att skapa karriärvägar för kvinnor.
- För att få kvinnor i ledande positioner i både styrelserum och ledningsgrupper, måste företagen arbeta med frågorna i alla led. När kvinnor har bra förutsättningar att bli mellanchefer får man automatiskt en bra rekryteringsbas till högre tjänster och styrelserum. Det här har de kooperativa företagen varit bra på, säger Petter Skogar. 

Arbetsgivarföreningen KFO, som organiserar kooperativa och idéburna företag och organisationer, gör årligen en analys av redovisade siffror för de 18 största kooperativa företagen i Sverige.

Kontaktpersoner:
Petter Skogar, förbundsdirektör, Arbetsgivarföreningen KFO, 076-534 54 10.
Eva Nordström, näringspolitisk chef, Arbetsgivarföreningen KFO, 070-560 3085.

Förslag på kontaktpersoner för fördjupande intervjuer:
Pernilla Bonde, vd för HSB Riksförbund, 0733-856 826 (Skicka sms så återkommer hon).
Cecilia Blanck, verksamhetschef för brukarkooperativet JAG och styrelseledamot i Arbetsgivarföreningen KFO, 070-662 3540.

 

Visa på Mynewsdesk