Kooperativa vindkraftverk i motvind, öppet brev till berörda ministrar

Näringsminister, vice statsminister Maud Olofsson

Finansminister Anders Borg

Miljöminister Andreas Carlgren

Det här går inte an!

Antingen vill man främja förnyelsebar energi och lokal ekonomi, eller också vill man det inte.

Det handlar naturligtvis om den aktuella uttagsbeskattningslagen som kan komma att beröra kooperativ vindkraft. Det är en kraftig skillnad mellan kommersiell vindkraft och kooperativ vindkraft. Visst kan man tända lampan med vilken som, men syftet och konsekvenserna är milsvitt är skilda. Det måste löna sig att satsa på förnyelsebar energi där syftet, i första hand, inte handlar om att tjäna pengar. Att beskatta en vinst som inte existerar är helt ologiskt.

Det måste vara fortsatt intressant för de eldsjälar som vill skapa och äga sin energi, att fortsatt göra så. Om nuvarande skatteregler består kan man räkna med att antalet vindkraftkooperativ blir allt fler, vilket inte kan ses som annat än positivt för alla inblandade och framför allt miljön.

Ytterligare positiva sidoeffekter är att:

- fler vindkraftverk kräver service och underhåll, vilken skapar fler arbetstillfällen.

- möjligheterna till att leva mer miljövänligt och att producera billigare el, kan leda till att människor vill bo kvar på eller flytta till landsbygden.

- en sund konkurrens, ett alternativ till de stora elbolagen vars förtroendekapital hos kunderna kan diskuteras.

Ta nu chansen och visa vad ni menar med "En hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet". Att underlätta för ideella och lokala krafter som ser till att ordna sin egen tillvaro och samtidigt bidra till landets energiförsörjning måste väl ändå vara helt i linje med såväl regeringens energi- som landsbygdspolitik?

Med vänliga hälsningar

Arne Mårtensson, VD

Kicki Blom, Informationsansvarig

Arbetsgivarföreningen KFO

Arbetsgivarföreningen KFO är med sina 2600 medlems­företag, en av Sveriges större fristående arbets­givar­organisa­tioner. KFO förhandlar och sluter kollektivavtal för framför allt kooperativa företag, ideella organisationer och folkrörelser. För mer information se www.kfo.se

Visa på Mynewsdesk