KFO och Vårdföretagarna oroade över sänkt assistansersättning

Arbetsgivarföreningen KFO och Vårdföretagarna har idag i en skrivelse till ansvarig minister Åsa Regnér utryckt sin oro inför den kommande justeringen av timersättning för personlig assistans till personer med funktionsnedsättningar.

- Den låga höjning som förra regeringen gav utrymme för i budgetpropositionen kommer inte täcka de kollektivavtalade löneökningarna kommande år. När sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga nu dessutom tas bort kommer möjligheterna att ge kvalitativ assistans kraftigt försämras, säger Fredric Käll, ordförande, Bransch personlig assistans, Vårdföretagarna.

- Vi har i tidigare i skrivelser påtalat att justeringen bör bli 2,8 procent vilket motsvarar 8 kronor. Det var utan att ta hänsyn till sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga. Antalet anställda under 25 år är cirka 22 procent i våra båda organisationer. Borttagandet av ungdomsrabatten skulle innebära en kostnadsökning på cirka 6 kronor per timme.  Den har tidigare räknats av i höjningen av schablonbeloppet. I en situation där justeringen hamnar så långt från verkligheten kommer flertalet anordnare tvingas dra ner på kostnader för personal vilket allvarligt kommer påverka kvaliteten i assistansen. Små anordnare kommer sannolikt få svårt att överhuvudtaget bedriva verksamhet, säger Hanna Kauppi, ansvarig för branschfrågor inom personlig assistans på KFO.

Arbetsgivarföreningen KFO och Bransch Personlig assistans inom Vårdföretagarna representerar sammantaget merparten av all befintlig verksamhet på den privata utförarsidan inom personlig assistans, cirka  800 assistansverksamheter och 52 000 personliga assistenter

Visa på Mynewsdesk