Fremia i Almedalen: ”Viktigt att civilsamhället får utrymme”

Med initiativet Civilsamhällesarenan vill Fremia sätta civilsamhället på kartan under Almedalsveckan. Syftet är att fördjupa samarbetet mellan civilsamhället, myndigheter och beslutsfattare. I år hålls arenan torsdag 29 juni–fredag 30 juni. Fremia har flera representanter på plats i Almedalen – hör gärna av dig för ett möte eller om du vill boka oss till ett seminarium.

Civilsamhällets engagemang och de stora samhällsfrågorna står i fokus under årets Civilsamhällesarena.

– Almedalen är en demokratiarena där civilsamhället måste ha en stark röst. Våra organisationer bidrar till demokrati, välfärd och innovation och nu vill vi tillsammans göra plats för frågor som rör våra förutsättningar att verka och utvecklas. På Civilsamhällesarenan skapar vi utrymme för civilsamhället att, tillsammans med politiker och andra aktörer, diskutera avgörande frågor och vrida och vända på lösningarna, säger Patrik Schröder, samordnare för civilsamhällesfrågor på Fremia.

Civilsamhällesarenan innehåller 16 programpunkter med seminarier, debatter och samtal. Ämnen som står i fokus är bland annat civilsamhällets roll i välfärden, hur hot och hat mot civilsamhället kan motverkas, utformningen av civilsamhällespolitiken, ungas villkor i Sverige och civilsamhället i krig och kristider. Några av de medverkande är civilsamhällesminister Jakob Forssmed, ärkebiskop Martin Modéus, Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty, Amanda Lind, riksdagsledamot, Kristina Ljungros, generalsekreterare Friluftsfrämjandet, Jonas Wihlstrand, generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner och Martin Ärnlöv, generalsekreterare, Svenska Röda korset.

Civilsamhällesarenan är ett samarbete mellan Civos, Famna, Forum, Fremia, Giva Sverige, Ideell Arena, LSU, MUCF, NOD, Studieförbunden i samverkan och Volontärbyrån. Förhoppningen är att initiativet ska leda till ett starkare civilsamhälle med fler samarbeten och sektorsövergripande initiativ mellan organisationer, myndigheter och beslutsfattare – och därmed till ett starkare och bättre samhälle.

Fremia är på plats i Almedalen tisdag–lördag, med experter inom bland annat arbetsrätt, avtalsrörelsen, arbetsmarknad, HR, idéburen välfärd, civilsamhället och personlig assistans. Hör gärna av dig om du vill träffa oss för ett möte eller boka in någon av oss till ett seminarium.

Civilsamhällesarenan i Almedalen, 29–30 juni, Hörsalen, Donnerska huset, Donners plats 1, Visby.

Läs hela programmet här: https://www.mucf.se/civilsamhallesarenan

För mer information eller kommentarer, kontakta: Patrik Schröder, samordnare civilsamhälle, Fremia, 072-076 27 22, patrik.schroder@fremia.se

Visa på Mynewsdesk